Malé obce doplácejí na nové dělení daní

Praha - Skoro šedesát obcí, které doplácejí na nové rozdělování daní, se zřejmě bude muset smířit s citelnými ztrátami v rozpočtech. Jde hlavně o pohraniční sídla. Někde letos dostanou třeba jen polovinu částky, která přicházela v předchozích letech. Ministerstvo financí v těchto případech žádné plošné dorovnání příjmů neplánuje. S každou obcí bude jednat zvlášť a peníze slibuje jen na nejnutnější investice, které už nejdou odvolat.

Obce u hranic pečlivě zvažují, co si letos budou moct dovolit, a co je již za hranicemi jejich finančních možností. „Nám zkrátili finanční prostředky o milion korun. To je více než o padesát procent,“ uvádí konkrétní případ své obce místostarosta Českého Jiřetína Vladimír Kovář. „Je úplně jedno, jestli jsme malá obec s malým počtem obyvatel. Musíme stejně zajistit všechny služby: rozsvítit veřejné osvětlení, nechat odvézt odpady,“ dodává starostka obce Věra Ličková.   

Až odtaje sníh, ukáže se, v jakém stavu jsou zdejší cesty. Seškrtané peníze by mohly chybět třeba právě na jejich opravy. Nové rozpočtové určení daní navíc krátí peníze hlavně tam, kde mají málo obyvatel a velký katastr. „Na tom velkém katastru skoro ve sto procentech obcím hospodaří státní podniky. Výnos tak nemají téměř z ničeho,“ upozorňuje poslanec a starosta Nové Vsi v Horách David Kádner.  

Obec Kalek je opomíjena i mobilními operátory. Signál je tu jen na pár místech. A stát sem pošle zhruba o osm set tisíc korun míň než v předchozích letech. Další rozvoj obce je tak přinejmenším problematický. Hasičská zbrojnice je zde skoro na spadnutí, pojízdnou stříkačku parkují raději jinde. Projekt na rekonstrukci hasičárny tak zůstane v šuplíku, přesněji ve skříni na obecním úřadě. V obci by mohly stát i nové rodinné domky, jenže teď budou chybět peníze na cestu k nim. „Máme kolem dvaadvaceti žádostí na rodinné domky. Co těm lidem máme říct? Těžko jim můžu říct, promiňte, můžete si to vzít zase zpátky, protože komunikaci vám tam nepřivedeme, bydlete si, kde chcete,“ zlobí se místostarostka Kalku Milan Luňák. „Ministerstvo financí nám odpovědělo, že se bude touto věcí zabývat v druhé polovině roku,“ upřesňuje starostka Miluše Lauková. 

Podle ministerstva dostávaly tyto obce v minulých letech prostě moc. Výpadek z roku na rok resort pomůže řešit zřejmě jenom tam, kde jsou už podepsané smlouvy, které by kvůli výpadku nebylo z čeho zaplatit. „Chceme poskytnout účelovou dotaci přesně jenom na úhradu toho konkrétního závazku,“ naznačuje ředitel odboru Financování územních rozpočtů  ministerstva financí Jan Zikl. 

Na druhou stranu drtivá většina obcí a měst na novém rozdělení daní vydělá. Třeba Lovosičtí počítají až s devíti miliony navíc. Peníze by mohly jít i na opravu nejstarší vily ve městě, Pfannschmidtovy. „Na její opravu si bereme úvěr. Je možné, že ten úvěr by pak byl ponížen,“ uzavírá místostarostka Lovosic Vladimíra Nováková. 

Objekt vily chátrá roky. Nový je na ní snad jen zámek, který střeží vchodové dveře.

Video Malé obce bez peněz
video

Malé obce bez peněz