Pohyb rysa či medvěda v Beskydech zachycuje nová mapa

Ostrava - Aktivisté ze sdružení Hnutí Duha spustili mapovou aplikaci, která zobrazuje pohyb velkých šelem žijících na československém pomezí. Na stránkách mapa.selmy.cz zájemci najdou údaje o pohybu rysů, medvědů či vlků na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Na mapě jsou ale i místa, kde se zvířata často střetávají s auty či kde byly zaznamenány případy pytláctví.

„Naše mapová aplikace přibližuje veřejnosti situaci velkých šelem. Kromě údajů o výskytu vlka, rysa či medvěda zde zájemci vidí, co vše znesnadňuje jejich přežívání u nás. Jde především o pytláctví, ale i o rozkouskování krajiny nebo nedostatek bezpečných přechodů přes frekventované silnice, které zvířatům ztěžují průchod krajinou,“ popsal Miroslav Kutal z Hnutí Duha Olomouc.

Revíry jsou zaznamenány schválně s odchylkou - kvůli pytlákům

Mapa by se neměla stát vodítkem pro pytláky. Například rysí revíry jsou v ní proto zaznačeny jen přibližně. Jednotlivé důkazy o výskytu této šelmy jsou vloženy se záměrnou odchylkou až několika kilometrů. „Mapa neobsahuje žádné citlivé údaje, které by mohly šelmy ohrozit. Naopak spíš ukazuje, jak jsou šelmy vzácné a z jak velkého území rys zmizí, pokud dojde k odstřelu jediného zvířete,“ uvedl Kutal.

Podle posledních odhadů se v Beskydech vyskytuje až deset rysů, pět vlků a tři medvědi. Beskydy jsou jediným místem, kde v ČR tyto tři šelmy žijí. Zatímco rysa lze spatřit i jinde, medvěda a vlka lze vystopovat jen v beskydských lesích, kam se často zatoulají ze sousedního Slovenska. Cestu jim však komplikují nejen silnice s hustým provozem, ale i pytláci.

Právě lidé z Hnutí Duha a zaměstnanci CHKO Beskydy vyrazili na konci února na sčítání šelem. Do terénu se vypravilo několik desítek lidí. Pohyb zvířat sledovali pomocí stop ve sněhu a blátě a dalších znaků, jako je trus či kořist. Správa CHKO pořádá akci už 29. rokem. 

Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v Česku chráněni a jsou také předmětem ochrany Evropského společenství. CHKO Beskydy je proto zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Jejich počet v tuzemsku souvisí se stavem populací těchto druhů na Slovensku a v Polsku.

Největším nepřítelem těchto ohrožených druhů šelem je člověk. Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných šelem. Podle odborníků mají velké šelmy v lesích své místo. Jsou důležité pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci spásáním malých stromků poškozují listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově.