Ostatky Jana Pavla II. spočinuly v ostravském kostele sv. Ducha

Ostrava – Kostel svatého Ducha v ostravském Zábřehu získal relikvii – kapku krve – blahoslaveného papeže Jana Pavla II. Relikviář od velehradského řezbáře Otmara Olivy, který se s Janem Pavlem II. sám znal, spočinul při sobotní mši v obětním stole. Samotná relikvie pochází z autotransfuze bývalého papeže, kterou podstoupil před jednou ze svých operací. Ostravskému kostelu ji věnoval krakovský arcibiskup Stanisľaw Dziwisz.

 

Relikvie Jana Pavla II. se v kostele svatého Ducha ocitla v deset hodin dopoledne, hodinu u ní potom místní obyvatelé drželi čestnou stráž. „Chtěli jsme, aby zvolení lidé reprezentovali život ve farnosti. Byli to staří, mladí i školáci,“ uvedl farář Vítězslav Řehulka. Při následující mši vložil ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz ampuli s krví do připraveného relikviáře.

Relikviář od Otmara Olivy, který bude zasazen do oltáře, nese datum blahořečení Jana Pavla II. i rok jeho vložení do kostela, jméno a také papežův znak. Jeho tvůrce patří k významným výtvarníkům, tvořil i pro Vatikán. Známá je především jeho výzdoba kaple Redemptoris Mater, pro Jana Pavla II. zhotovil návrhy výroční pontifikální medaile, která byla v roce 1998 v šestitisícových sériích ražena v bronzu, stříbře a zlatě.

Ostatky Jana Pavla II.
Ostatky Jana Pavla II.