Přednádraží: Stavební úřad nařídil demolici dalších pěti domů

Ostrava - Stavební úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nařídil vlastníkovi objektů v ghettu Přednádraží Oldřichu Roztočilovi, aby zajistil demolici dalších pěti domů. Podle posudku jsou neobydlené domy v havarijním stavu a hrozí, že se zřítí. 

Stavební úřad provedl v poslední době několik kontrolních prohlídek a nechal si vypracovat nezávislé posudky. „Statika těchto domů je tak narušena, že hrozí samovolné zřícení,“ upozorňuje vedoucí úřadu Jiří Kozelský. Už loni měl Roztočil zdemolovat dům číslo 19. Dosud tak neučinil, a úřad s ním proto vede správní řízení. To, že dům č. 19 se zatím nezřítil, označil Kozelský za shodu šťastných náhod.

Nové nařízení se vztahuje na objekty číslo 10, 12, 13, 15 a 17. V lokalitě je nyní deset domů, přičemž šest z nich by tak podle obou nařízení úřadu mělo být zdemolováno. Obydlený zůstává jen objekt číslo osm. Z dalších domů se lidé vystěhovali, stav objektů se dále zhoršuje.

„Mezi zjištěné závady patří například to, že v objektech jsou zásadním způsobem poškozené nebo úplně vybourané téměř všechny stropní konstrukce. Vybourány jsou ocelové nosné prvky nad nadpraží oken a dveří, konstrukce konzol balkonů jsou bez opěr, jsou vybourány kusy zdiva, nemají střešní krytinu a bednění krovu, suterény jsou zaplněné sutí a odpadky, v objektech chybí zábradlí na schodišti a podobně,“ uvedla důvody pro demolici mluvčí obvodu Jana Pondělíčková. Demolice by měla být provedena do 45 dnů od doručení nařízení. Pokud majitel nařízení nesplní, hrozí mu pokuta až půl milionu korun.

Ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan:

„Nevíme, jak z toho ven, lidi tu mají zájem zůstat, protože tu mají pouto, někteří z nich tu žijí i třicet let.“ 


„Tato informace je pro mě nová. Oficiálně jsem ji ještě neobdržel. Pakliže se zakládá na pravdě, v nejbližších dnech oslovím primátora, jestli by si město nechtělo uložit další finance a domy na Přednádraží koupit,“ uvedl Roztočil, který tak narážel na pondělní rozhodnutí města odkoupit fotbalový areál na Bazalech

Problémy v lokalitě Přednádraží trvají už dlouho. Média se o ně zajímají od loňského léta. Hlavním spouštěčem problému byla nefunkční kanalizace, u níž není jasné, komu patří. Kvůli špatnému stavebně-technickému stavu budov a nevhodným hygienickým podmínkám stavební úřad loni v srpnu nařídil vyklizení domů. Většina z původních zhruba 200 obyvatel lokalitu opustila, několik rodin však stále bydlí v jediném obyvatelném domě číslo osm.

Vznikla Platforma pro sociální bydlení

Neziskové organizace dnes v Přednádraží ohlásily vznik Platformy pro sociální bydlení. Jejím cílem je definovat a zavést sociální bydlení v Česku. Podle neziskovek stát není schopen zajistit bydlení pro lidi bez domova. Platforma vzniká s cílem tento stav napravit. „Vznikáme jako uskupení nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv,“ uvedl koordinátor platformy Jan Milota. Platforma by se ráda účastnila jednání o problematice sociálního bydlení na ministerské úrovni, problémy lidí navíc znají přímo z terénu.

Neziskovky vyzvaly i obvod Moravská Ostrava a Přívoz, aby situaci lidí z Přednádraží urychleně vyřešil. Nejméně 11 rodin si podalo žádost o přidělení obecního bytu, radní ji však zamítli. Radnice to odůvodňuje tím, že žadatelé nesplnili podmínky pro přidělení bytu - například bezdlužnost.


Zájem o lokalitu ožil koncem dubna, kdy majitel s lidmi z obydleného domu podepsal nové nájemní smlouvy. Nedokázal se však dohodnout se stavebním úřadem, aby dům přestal katastr vést jako takzvanou jinou stavbu, ale vedl ho jako bytový dům. Lidé by tak mohli mít nárok na příspěvek na bydlení. Majitel objektů pak lidem oznámil, že se musejí vystěhovat, což většina neučinila. Roztočil se proto obrátil na policii.

Soud také před několika dny zahájil proti majiteli domů exekuci. Rozhodl tak na návrh Ostravských vodáren a kanalizací, kterým Roztočilova společnost - Domy Přednádraží, s.r.o. - dluží několik set tisíc korun. Není tedy vyloučeno, že objekty skončí v dražbě.

  • Na pomoc obyvatel Přednádraží i dalších chudých lidí, kteří se ocitli v kritické situaci, vznikla také veřejná sbírka. Lidé mohou přispět na účet 2500415746/2010.

Video Přednádraží: Stavební úřad nařídil demolici dalších pěti domů
video

Přednádraží: Stavební úřad nařídil demolici dalších pěti domů

Přednádraží: Stavební úřad nařídil demolici dalších pěti domů

Rozhovor s Kumarem Vishwanathanem

Brífink neziskových organizací k situaci v Přednádraží

Studio ČT24 o situaci v Přednádraží