Řeky na jihu a západě Čech se zvolna zklidňují

Plzeň / České Budějovice – Zatímco voda na severu stále stoupá, toky na jihu a západě Čech se zvolna zklidňují. Snižování vodních hladin přitom přichází v pravou chvíli; Lipno totiž kulminuje a musí upouštět, retenční schopnost také ztrácí rybník Rožmberk, který dosud zadržoval vodu z Lužnice. Situace se zvolna stabilizuje i na Plzeňsku, starostové obcí kolem rozvodněné Klabavy začínají volat po efektivní protipovodňové ochraně, která by propříště zadržela vodu z Brd. V Plzeňském kraji je povodní postižena pětina obcí, tedy 107.

PLZEŇSKÝ KRAJ


Hladiny všech řek i potoků v Plzeňském kraji se po úterním poklesu dále snižují. „V kraji už není nikde žádný třetí povodňový stupeň. Na celé Radbuze už je dvojka, na Berounce v našem kraji také. Na horních tocích jsou jedničky a na dolních druhé povodňové stupně,“ uvedl ředitel plzeňského Povodí Vltavy Miloň Kučera. Dnes navíc v regionu nemá pršet, ve čtvrtek a v dalších dnech jsou hlášeny pouze lokální bouřky, které plošně situaci na řekách nezhorší.

Zatopené tréninkové hřiště Viktorie Plzeň
Zatopené tréninkové hřiště Viktorie Plzeň

Druhý až třetí povodňový stupeň byl ještě dnes dopoledne na odtoku z vodního díla Klabava na Rokycansku. Právě v souvislosti s Klabavou volá kraj po protipovodňových opatřeních v Brdech. Středočeské pohoří má totiž obrovskou rozlohu a bývá problémem i po zimě, protože tam leží souvislá vrstva sněhu, která dlouho odtává. Rokycany a další obce podél Klabavy jsou neustále v ohrožení.

Chovanec: V Brdech chceme poldr, jinak nás bude Klabava trápit dál

V oblasti by měl vzniknout suchý poldr, čili vodní nádrž k protipovodňové ochraně. Podle hejtmana Milana Chovance na něm kraj ve spolupráci s Povodím Vltavy a dotčenými obcemi začne pracovat ihned poté, co stát převede část katastrů rušeného vojenského prostoru na obce, což by podle současných plánů vlády mělo být od roku 2015. Podle hejtmana bude kraj usilovat o evropské peníze, stavba si vyžádá zhruba půl miliardy korun.

Milan ChovanecMilan Chovanec (ČSSD), hejtman Plzeňského kraje:

„Téměř každá povodeň začíná v Brdech a na řece Klabavě, tedy Rokycany a další obce jsou vždy ohroženy první. Právě kvůli tomu, abychom v Brdech mohli provést proaktivní protipovodňová opatření, potřebujeme mít nad územím správní moc. Tato povodeň jasně ukazuje, že to není mlácení prázdné slámy. Suchý poldr by tam měl být.“


„Poldr na desítkách hektarů by byl hlavně pro Klabavu a celé její povodí, vyústěné v Rokycanech, jimž to dělá největší problém. Máme také projekt protipovodňových řešení ve městě. Je připravený do evropského programu Prevence před povodněmi III,“ dodal vedoucí plzeňských vodohospodářů Miloň Kučera.

Kraj proto chce, aby se nové katastrální členění (rozdělení vojenského prostoru Brdy mezi Plzeňský a Středočeský kraj) stanovilo podle rozvodí řek, tedy aby rozhodoval o tom, co do jeho území teče. O rozdělení území rozhodnou poslanci a senátoři – nový zákon o vojenských újezdech, který se nyní dokončuje, mají schvalovat na podzim.

Uvažovaný polder na řece Dědině u Dobrušky Poldr je vytvořen přehrazením vodního toku, za hrází se však voda buď neakumuluje vůbec (suchý poldr), nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně (polosuchý poldr). K akumulaci vody dochází během povodní, čímž se transformuje povodňová vlna, která pak působí menší či žádné škody.

V době, kdy není oblast ohrožena povodní, bývá plocha poldru zemědělsky využívána, zpravidla jako trvalý travní porost. Může být také ponechána jako mokřad.


Kraj už na pomoc vyčlenil prvních pět milionů korun, dále počítá s pomocí státu z povodňových 300 milionů korun a hledá možnosti evropských zdrojů. Obce by měly nahlásit požadavky do 10. června, aby kraj mohl ještě požádat ministerstvo financí o další prostředky, o jejichž rozdělení by, stejně jako o krajských pěti milionech, rozhodovalo zastupitelstvo 17. června. Pokud to některé obce nestihnou, je hejtman připraven svolat do konce června ještě další mimořádné zastupitelstvo.

Video Lidé z Plzeňska pokračují v úklidu po povodních
video

Lidé z Plzeňska pokračují v úklidu po povodních

Lidé z Plzeňska pokračují v úklidu po povodních

uvr, 5.6.2013

Řeky v Plzeňském kraji dál klesají

Stav ohrožení stále platí na sedmi jihočeských řekách

Rozhovor s Jiřím Zimolou

JIHOČESKÝ KRAJ


Jihočeském kraji dosud zůstává třetí stupeň povodňové aktivity na sedmi řekách. Nežárka nad ránem dosáhla vrcholu a už by neměla dál stoupat. Stoupat by neměla už ani Lužnice, která je regulovaná odtokem z rybníka Rožmberk. Odtok se zvýšil i na Lipně a nádrži Husinec. „Vhodnou manipulací na rybníku Rožmberk jsme zabránili tomu, aby voda na Lužnici stoupla ještě více - rybník zadržoval většinu vody,“ dodal jihočeský hejtman Jiří Zimola. Vodohospodáři také ubezpečují, že zvýšený odtok z Lipna by neměl zhoršit situaci v Českém Krumlově.

Neziskové organizace začaly s rozvozem humanitární pomoci

Hasiči v těchto hodinách hlavně odčerpávají vodu a do postižených obcí již vyslali tým psychologů. Na pomoc přijíždí také 40 jednotek dobrovolných hasičů z jiných regionů a na cestě do jižních Čech jsou tlaková mycí zařízení. Jihočeský kraj již také otevřel popovodňovou sbírku s číslem účtu 7070707070/0300, lidé poškození povodněmi se na zelených linkách hejtmanství (tel: 800 100 450) mohou dožadovat i materiální pomoci. Na krytí škod kraj uvolnil celou svou finanční rezervu, hejtman Zimola bude žádat zastupitele o další finanční prostředky. Neziskové organizace začaly s rozvozem humanitární pomoci, zejména čisticích prostředků, například do Vodňan a Bavorova.

  • Český Krumlov
    Český Krumlov autor: Alice Pichrtová, zdroj: Facebook
  • Velká voda v Českém Krumlově
    Velká voda v Českém Krumlově autor: Alice Pichrtová, zdroj: Facebook

Povodňové štáby v Písku dnes řešily zhoršující se situaci na hrázích rybníků Nádvorní a Bažný v Purkraticích. „Už v neděli byl zaznamenán přeliv vody přes hráz rybníka Nádvorní, kdy došlo k poškození hráze a komunikace mezi Pískem a Purkraticemi byla uzavřena pro dopravu. Vzhledem k vysokému množství vody, která do rybníka Nádvorní stále přitéká, a neukázněnosti některých řidičů došlo ke zhoršení stavu hráze,“ uvedl mluvčí radnice Roman Ondřich. Při protržení hráze by se výrazně zvýšila hladina potoka Jiher a hrozilo by rozlití vody na sídliště Portyč. Ke značkám zákazu vjezdu na hráz rybníka, které někteří řidiči nerespektovali, proto budou instalovány betonové mobilní zábrany. Rybník Nádvorní budou vodohospodáři regulovaně upouštět, aby mohla začít oprava hráze.