Nádrži Švihov hrozí velké znečištění

Vysočina – Vodní nádrž Švihov na řece Želivce, největší zásobárna pitné vody v Česku a hlavní zdroj pro Prahu, je ohrožená velkým znečišťováním. Poukazuje na to obecně prospěšná společnost Čistá Želivka.

Svažitá pole kolem vodní nádrže jsou osetá kukuřicí a osázená bramborami a les přímo nad přehradou je plný bláta. Zástupci společnosti Čistá Želivka říkají, jak každý silnější déšť splachuje do nádrže s pitnou vodou ornou půdu včetně chemických hnojiv. Podle starosty obce Kožlí Václava Husáka by brambory neměly být osázené po kopci, ale po vrstevnici.

„Je tu evidentní eroze zemědělské půdy, která vlastně zhoršuje kvalitu vody v přítocích do vodárenské nádrže. Mělo by se změnit hospodaření na zemědělských pozemcích,“ nechal se slyšet Oldřich Doležal ze společnosti Čistá Želivka. Při každém větším dešti z nedalekého hnojiště teče přímo do vody také močůvka.

Podle starostů navíc řada obcí kolem nádrže na Želivce dodnes nemá kanalizaci a splašky z domácností i z firem odtékají bez čištění rovnou do přehrady. Povodí Vltavy takové argumenty považuje za zavádějící a tvrdí, že kvalita vody v nádrži Švihov je dobrá. Eroze ani splašky se v nádrži prý nijak výrazněji neprojevují.

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka

„Je zcela jednoznačné, že kvalita vody v nádrži je setrvalá a že dochází někdy i ke klesající tendenci hlavně po stránce dusičnanů,“ uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle Povodí Vltavy také výrazně klesá koncentrace fosforu. Navíc se investuje do rekonstrukcí stávajících a také do nových čistíren odpadních vod. Zástupci Čisté Želivky se ale snaží prosadit také o to, aby peníze z prodeje pitné vody šly ještě z větší části právě na ochranu přítoků do nádrže.