Oprava Kuksu konečně začala, můžete se přijít podívat

Kuks - Unikátní barokní areál v Kuksu se konečně dočkal opravy. Největší stavební práce od dob hraběte Šporka, které se na Kuksu právě rozbíhají, mají dohromady přijít skoro na půl miliardy korun. Většina prostředků na opravu léta chátrající památky pochází z evropských fondů a nechybělo mnoho, aby kvůli promeškání termínu Kuks o peníze přišel a oprava se tak opět přesunula na neurčito.

Stavaři v barokním hospitalu na Kuksu upraví úplně všechno. Asi v nejhorším stavu je ale nádvoří areálu, kde jsou omítky, které od padesátých let nikdo neopravoval, kromě nich získá kukský hospital nové střechy i okna. Během příštích 17 měsíců by na Kuksu mělo vzniknout nové výukové středisko nebo zahrady s léčivými bylinami.

Dojde i na restaurování zatím skrytých nástěnných maleb. „Víme, že se zde nachází dvaapadesát nástěnných maleb z cyklu tance smrti. Takže dvaapadesát maleb, které od poloviny 18. století nikdo neviděl,“ láká kastelán Libor Švec návštěvníky, kteří mohou i při této fázi rekonstrukce nahlédnout stavařům pod ruce.

Rekonstrukce Kuksu
Zdroj: ČTK
Autor: David Taneček

Během celé rekonstrukce zůstane totiž památka přístupná návštěvníkům. „Dojde k určitým omezením, například co se týče přístupu na nádvoří, ale expozice bude veřejnosti přístupná po celou dobu oprav. Uskuteční se také tradiční kulturní akce,“ řekl kastelán Libor Švec.

„Kdo se bojí, nesmí na Kuks,“ říká zdejší kastelán Libor Švec. Jeho předchůdce odtud utekl po třech dnech. On sám se se zoufalým stavem jednoho z nejsmělejších projektů českého baroka pere už dvanáct let.


Peníze z evropských fondů pomůžou Kuksu, pokud bude rekonstrukce hotová včas

Projekt záchrany památky má název Kuks - Granátové jablko. Jeho cílem je oživit nevyužívané části hospitální budovy a její okolí. Kromě toho má být obnoveno i historické jádro obce Kuks. Plány oprav vznikly v roce 2006 a pak se dalších šest let nedělo nic. Celý projekt se tak dostal do časové tísně. Opravu je nutné dokončit do konce prosince 2014. Pokud by termín dokončení stavby nebyl dodržen, hrozilo by propadnutí evropské dotace, která na celý projekt činí 440 milionů korun.

Hospital Kuks
Zdroj: Národní památkový ústav
  • „Administrativa projektu se táhne nelidsky dlouho. Letos se poprvé koplo a opravdu je vidět, že se jen nesedělo nad papíry, ale že se konečně začíná rekonstruovat,“ řekl u příležitosti zahájení prací kastelán Libor Švec.

Hospital v Kuksu opraví jediná firma, která zůstala v soutěži

Do ostře sledovaného tendru na opravu se přihlásilo osm subjektů, ale památkáři všechny ze soutěže z různých důvodů vyřadili. Antimonopolní úřad po odvolání do soutěže vrátil pouze sdružení Hochtief CZ a Gema art group. Památkáři nakonec za rekonstrukci zaplatí 266 milionů korun, před soutěží přitom odhadovali, že by stavební práce měly přijít na 280 milionů korun. Oproti této částce tedy ušetří. Nabídka sdružení Hochtief ovšem byla druhou nejvyšší, nejlevnější nabídka se pohybovala na úrovni 160 milionů korun.

Barokní areál v Kuksu se rozkládá na březích horního toku řeky Labe, přibližně sedm kilometrů jihovýchodně od Dvora Králové nad Labem. Jeho dominantou je budova někdejšího hospitalu, jenž sloužil péči o vojenské vysloužilce, a kostel Nejsvětější Trojice. Hospital je od roku 1995 národní kulturní památkou.

Iniciátorem stavby areálu byl majitel panství hrabě František Antonín Špork (1662 až 1738). Hodlal ho přeměnit na svůj letní dvůr, který se měl zároveň stát lázeňským a společenským střediskem šlechty. Po smrti hraběte začal rychlý úpadek lázní a do dnešních dnů se z historického lázeňského areálu zachovala jen část s monumentálním kaskádovým schodištěm se sochami Tritonů.

Hospital Kuks - Anděl blažené smrti ( Braun, 1716)
Zdroj: Hospital Kuks

Na protilehlém břehu Labe stojí hospital s kostelem Nejsvětější Trojice. Stavba kostela podle plánů italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho byla zahájena v roce 1707 a o deset let později byl kostel vysvěcen. Součástí kostela je krypta s hrobkou rodu Šporků. Současně s kostelem vyrostly také budovy po obou stranách chrámu - tedy špitál a křídlo určené pro pečovatele z řádu milosrdných bratří.

Před hospitalem je rozmístěn soubor 24 kamenných soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna (1684 až 1738). Původně barevné alegorie Ctností a Neřestí měly návštěvníkům Kuksu připomínat rozpor mezi dobrem a hříchem. Braun byl také tvůrcem nedalekého kamenného betlému, jenž představuje špičku evropského barokního sochařství ve volné přírodě.

Video Rekonstrukce Kuksu začala
video

Rekonstrukce Kuksu začala