Spor úředníků na Vysočině: Kdo může za škody po bouřce?

Jihlava – Kdo je odpovědný za škody způsobené stromy spadlými po bouřce? O to se teď přou úředníci jihlavského magistrátu s městysem Dolní Cerekev. Cerekevská radnice požaduje po své pověřené obci peníze za to, že nepovolila pokácet stromy, které potom při bouřce spadly a poničily hřbitov.

Kdo zaplatí opravu poničených náhrobků na hřbitově v Dolní Cerekvi, je jasné – městys Dolní Cerekev. Radnice však nechce, aby koloběh peněz začínal u ní – je přesvědčena, že za škody může především jihlavský magistrát, který nepovolil stromy včas pokácet a škodám tak předejít. „Strom, který měl být podle projektu odtěžen a nebyl povolen magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí, udělal škodu a my budeme požadovat náhradu této škody na hrobovém zařízení,“ řekl cerekevský starosta Zdeněk Jirsa (SNK-ED).

Magistrát se k návrhu na pokácení stromů vyjadřoval proto, že jsou vyhlášeny státem chráněným významným krajinným prvkem. Odmítá však, že by se hřbitovními škodami měl cokoli společného. „Podle občanského zákoníku je vždy vlastník odpovědný za to, co způsobí jeho majetek,“ odmítla žádost o příspěvek vedoucí jihlavského Odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Jihlava tak Cerekvi nabídla pouze pomoc při shánění peněz na předcházení podobným nehodám.

Cerekevští představitelé se obávají, že se peněz, které budou muset zaplatit majitelům poničených hrobů, už nedomohou. Chtějí však předejít tomu, aby se to ještě někdy stalo. „Chceme prosadit změnu zákona, protože tento případ se může opakovat po celé České republice,“ upozornil starosta Jirsa. Dolní Cerkev také chce zařídit, aby byly stromy u obou místních hřbitovů a také u kostela vyřazeny ze seznamu významných krajinných prvků, aby radnice nadále mohla o kácení rozhodovat sama.