Bobří hráz zvedá Bartušovský potok, hrozí zaplavení šumperské ČOV

Šumperk – Bobří hráz podle vodohospodářů ohrožuje šumperskou čistírnu odpadních vod. Protože hrozí její zatopení a narušení čistících procesů, chce Povodí Moravy dílo, které bobří „konkurence“ postavila na Bartušovském potoku, zbourat. Požádalo proto olomoucký krajský úřad o předběžné opatření ke snížení hráze a posléze výjimku, která by umožnila hráz zcela zbourat.

Bobři vytvořili svoji hráz v oblasti zalesněných meandrů jihozápadně od Šumperku – přímo u čistírny odpadních vod. Podle Povodí Moravy tak hrozí její poškození. „Bobří hráz způsobuje zvýšení hladiny v toku, a to do takové úrovně, že je zčásti zatopen vypínací objekt ČOV. Reálně hrozí, že při dalším navýšení hráze či při vyšších srážkách dojde k úplnému zatopení vypínacího objektu a tím i k nátoku Bratrušovského potoka do přiváděcí kanalizační stoky,“ popsala mluvčí správy povodí Gabriela Tomíčková. Vzedmutá voda by nakonec mohla i narušit čistírenský proces.

Bez okolků rozbořit hráz, kterou bobři na Bartošovském potoku vytvořili, vodohospodáři nemohou, bobr evropský je silně ohrožený a zásah do jeho biotopu je zakázán. Povodí Moravy se proto obrátilo na olomoucký krajský úřad, který by mohl ruce správců rozvázat. Požádalo o výjimku, která by umožnila bobří hráz zbourat, a také o předběžné opatření, díky kterému by bylo možné snížit ji. „Udělení výjimky není možné získat v tak krátkém časovém intervalu, jaký si závažnost celé situace vyžaduje,“ vysvětlil žádost o předběžné opatření generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. O předběžném opatření by měl kraj rozhodnout do deseti dnů.

Bobří hráz trápí Povodí Moravy letos již podruhé. Předchozí hlodavci postavili na říčce Nemilance, která začala nebezpečně stoupat. „Začala prosakovat voda do sklepů a také docházelo k zaplavení kanalizace,“ uvedl David Fína z Povodí Moravy.

Bobr evropský se v povodí Moravy objevuje již od pramenných oblastí toků v Jeseníkách. Ve větší míře se vyskytuje v Litovelském Pomoraví. Jako druhý největší hlodavec na světě je dokonale přizpůsoben životu ve vodě. Své hráze buduje za účelem zvýšení hladiny nad vchodem do nory, která jim umožňuje snadnější transport potravy a brání promrznutí vody až na dno. Jedná se o chráněný živočišný druh, a to nejen v Česku, ale i ve světě.