U Načeradce se vodomilným rostlinám a živočichům opět daří

Načeradec (Benešovsko) – Lesníci obnovili mokřady u Načeradce na Benešovsku. Soustava vodních děl na Martinickém potoku byla zanesená a prakticky nefunkční. Po opravě se tam vracejí obojživelníci a kaskáda slouží i jako protipovodňové opatření.

I mokřady můžou zchátrat… Ty u Načeradce už zarůstaly olšemi a hrozilo, že místo pro život mnoha druhů během několika let zanikne. „Navazujeme vlastně na práci našich předchůdců, která tady byla provedena někdy v období první republiky,“ uvedl lesní správce v Kácově Stanislav Znamenáček. Lesníci zde opravili malou vodní nádrž s hrází, vybudovali další čtyři tůně pro obojživelníky a obnovili někdejší mokřad.

A ještě jedna věc, a sice takzvané mrtvé dřevo: lesníci tady nechali ležet kmeny stromů, které se budou líbit také hmyzu a ptákům. „Funguje to jako celek. Každý z těch živočichů nebo rostlin, které se tady nacházejí, má totiž své specifické podmínky, ve kterých se mu daří a ve kterých prosperuje,“ vysvětlil specialista ochrany přírody Zdeněk Ingr.

Video Reportáž Milana Brunclíka
video

Reportáž Milana Brunclíka

Obnova mokřadů stála necelý milion korun a Lesy ČR na ni získaly dotaci z fondů Evropské unie. Už teď se tady daří skokanům, ropuchám i dalším vodomilným rostlinám a živočichům. Mokřady ale mají i další význam: Zadržují vodu v krajině. „Máme za to, že toto prostředí, tato lokalita, bude bohatší, pokud jde o rostlinné i živočišné společenstvo,“ dodal Zdeněk Ingr.

Státní lesy obhospodařují 40 tisíc kilometrů, tedy zhruba třetinu délky vodních toků v Česku. Ročně připraví kolem 20 podobných akcí, k mokřadům u Načeradce plánují přivést i naučnou stezku.