Vranov se dočká digitální mapy

Brno - Vranov nad Dyjí a jeho okolí mapují zeměměřiči. Celé léto zaznamenávají polohu jednotlivých nemovitostí a překreslují staré katastrální mapy. Nové poslouží k lepšímu výpočtu daní z nemovitostí nebo při prodeji domů a pozemků.

Dvě dvojice zeměměřičů obcházejí domy ve Vranově a zaznamenávají jejich polohu včetně umístění plotů. Tyto práce pokračují celé léto. Zeměměřiči pracují na nové digitální mapě Vranova. Ta stará z poloviny 19. století už moc přesná nebyla. „Ty staré mapy jsou v takovém stavu, že se jim nedá věřit. Zákres prostě neodpovídá skutečnosti,“ vysvětluje geodet Vladimír Dobrovolný. „Ten rozdíl se pohybuje v řádu několika metrů. Při digitálním zaměření bude rozdíl jen několik centimetrů,“ dodává starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra.  

Jenom některé novější domy stojí ve Vranově tam, kde jsou i na mapě. Třeba domky u hlavní vranovské silnice byly v původní mapě zakreslené úplně jinde, než stojí ve skutečnosti. To se týká taky plotů, silnice i potoka. Když zeměměřiči odhalí, že je ve skutečnosti něco jinak než v mapě, většinou ji překreslí. Jenom kdyby se vlastníci sporných pozemků nedokázali dohodnout, nechali by rozhodnout soud. „Přednost má reálný stav. Pouze v případě, kdy by bylo evidentní, že vlastníci nemluví o poloze majetku pravdu, se vychází z dokladů katastrálního úřadu,“ upozorňuje předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karel Večeře. 

Přesné zaměření hranic pozemků a staveb má největší význam při jejich prodeji a při placení daní. Někteří majitelé tak například zjistili, že jejich pole jsou o pětinu menší, než mysleli. Tím pádem můžou taky platit o pětinu nižší daně. Celá nová digitální mapa bude hotová příští rok.

Video Geodeti ve Vranově
video

Geodeti ve Vranově