Vodárna v Káraném slaví stovku

Káraný - Lidé v Praze pijí už sto let vodu z Jizery a Labe. Dodává jim ji vodárna v Káraném, která letos slaví toto kulaté výročí. Do roku 1929 byla jedinou vodárnou pro hlavní město. Teď zásobuje pitnou vodou víc než 200 tisíc Pražanů. O tom, že vodárna bude stát právě v Káraném, rozhodlo jedinečné pískové podloží a blízkost řeky Jizery. „Tady je takzvané vododajné území, kde bylo po průzkumech zjištěno, že je to opravdu dobré místo pro jímání vody,“ vysvětlil archivář Pražských vodovodů a kanalizací Jaroslav Jásek.

Vodárna v Káraném je nejstarší ze tří současných zdrojů pitné vody, zásobující hlavní město Prahu a okolí. Výstavba úpravny vody byla zahájena v roce 1908 podle projektu Adolfa Thiema, který provedl hydrologická měření v oblasti Lysá – Káraný – Sojovice – Tuřice – Stará Boleslav. Čerpání vody zajišťovala hlavní strojovna parními stroji a dvoučinnými plunžrovými čerpadly, která musela tlačit vodu do 23 km dlouhého výtlačného řadu a překonat přitom výšku více než 120 metrů.

Po dlouhé období byla vodárna v Káraném rozhodujícím zdrojem pitné vody pro Prahu. S rozvojem města a vzestupem počtu obyvatelstva byly postupně budovány pro Prahu další vodárny Podolí a Želivka a podíl káranské vody na zásobování hlavního města klesal až na dnešních 25 %, v roce 2008 bylo ve vodárně Káraný vyrobeno 31,5 milionu metrů krychlových vody.

Voda z Káraného jde především do severní části Prahy a pak se v směsi s vodou z úpravny vody Želivka dostává do dalších městských částí. „Pokud by vodárna Káraný nefungovala, nebylo by možné zásobit části Prahy, kde je jediným zdrojem. I z tohoto důvodu se pracuje na zokruhování pražského vodovodního systému, tak aby bylo možné využívat náhradní zdroje,“ vysvětlil ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

Pitná voda se v Káraném získává třemi způsoby, prvním z nich je přirozená infiltrace využívající štěrkopískového povrchu v okolí Káraného. Voda je prostřednictvím řady vrtaných studní ve směsi s přirozenou podzemní vodou jímána do nádrží ve vzdálenosti 250 metrů od řeky, odkud je dále přepravována do vodárny.

Tam pokračuje úprava umělou infiltrací přes filtrační písek. Následně je pak přečerpána do vsakovacích nádrží s přirozeným pískovým dnem ve štěrkopískových náplavech. Vsakovaná voda, procházející přes tento přirozený filtr, získává vlastnosti vody podzemní. Ve vzdálenosti 200 m od vsakovacích nádrží je asi po 40 až 50 dnech zdržení v podzemí jímána takto infiltrovaná voda jako kvalitní voda pitná a dopravena do hlavní čerpací stanice.

Starý komín už neslouží, přesto zůstal zachován
Zdroj: fabriky.cz

Třetím zdrojem káranské vody je voda artéská, tedy hloubkově jímaná mimořádně kvalitní voda. Stáří této vody, která do Káraného přitéká ze severní části geologického útvaru Česká křída, bylo stanoveno na 16 000 let.

Kvalitou je voda z Káraného nejlepší, která lidem v Praze z kohoutků teče. „Voda z Káraného je senzoricky nejlepší voda. Dá se to poznat i na chuti vody. Je slabě mineralizovaná. Dokonce voda, která odchází z Káraného, má parametry kojenecké vody,“ řekl Mrkos.