Kyselku oživil obnovený vodopád, pomohli i místní dobrovolníci

Kyselka (Karlovarsko) – Bývalé lázně Kyselka na břehu Ohře dělají první krůčky k návratu k zašlé slávě. Po jarním odhalení sochy zakladatele lázní Jindřicha Mattoniho přichází krůček druhý v podobě obnoveného Mattoniho vodopádu. Vedení obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, která společně s Karlovarskými minerálními vodami zchátralý areál obnovuje, ho odhalilo společně s restaurovanou vitráží z kopule Ottova pavilonu.

Kromě obecně prospěšné společnosti se na obnově Mattoniho pavilonu podíleli dobrovolníci z Kyselky a okolí, z nichž někteří si na tuto atrakci starého lázeňského areálu ještě pamatují. Vodopád ale v posledních letech – tak jako zbytek kyselských lázní – chátral a zarůstal, ještě nedávno by jeho někdejší účel nejspíše nikdo ani nepoznal. Teď je to zase jinak, jeho obnova dává naději na to, že se k někdejší slávě vrátí i celé lázně. „Říkali jsme si, že je třeba pro Kyselku připravovat a obnovovat věci, které do Kyselky můžeme hmatatelně navrátit. Jednou věcí byl právě vodopád,“ poznamenal ředitel o. p. s. Miroslav Perout.

Dobrovolníci a zaměstnanci společnosti Lázně Kyselka museli vodopád nejen vyčistit, ale především ho najít – lépe řečeno najít jeho odvodňovací zařízení. Voda totiž odtékala starým kanalizačním systémem ukrytým pod ruinami bývalých lázeňských budov. Nebyl naopak problém zjistit, odkud se voda bere. „Vodopád je technicky zajímavý tím, že je napojen na původní Ottův pramen, který vyvěrá nahoře ve velmi vzácné Ottově kolonádě,“ vysvětlil Miroslav Perout. Náklady na obnovu společnost nevyčíslila vzhledem k rozsáhlé pomoci dobrovolníků. „Můžeme říkat, že jsme to provedli svépomocí,“ poukázal ředitel.

Video Reportáž Antonína Bruštíka
video

Reportáž Antonína Bruštíka

Reportáž Antonína Bruštíka

uvr 18. 10. 2013

Rozhovor s Miroslavem Peroutem

Rekonstrukce dalších částí lázní Kyselka bude pro jejich nového vlastníka – obecně prospěšná společnost získala osm budov od firmy RIS a pozemky od Karlovarských minerálních vod (KMV) – už náročnější. „Bude technicky, odborně i finančně náročná,“ přiznal Perout. Společnost ale do začátku dostala 20 milionů korun od KMV, od státu zatím necelý milion, ale chce požádat ještě o 4,5 milionu, v tomto týdnu jí také věnoval půl milionu Karlovarský kraj, který plánuje v přispívání na obnovu lázní pokračovat.

Mattoniho vodopád před rekonstrukcí
Zdroj: ČT24

Společnost Lázně Kyselka vlastní osm objektů ve zchátralých lázních – Mattoniho vilu, Ottův pavilon s kolonádou, Jindřichův dvůr, Švýcarský dvůr, budovu Vilemínka, bývalou jídelnu, někdejší technologický objekt a budovu lázeňské správy. Restaurátoři zatím objekty vyklízeli a zajišťovali proti spodní vodě. Více pokročila záchrana Mattoniho vily, která by do zimy měla dostat krov a střechu. „Vyklízecí a zajišťovací práce v Mattoniho vile, která je symbolem Kyselky, jdou do finále,“ podotkl předseda správní rady společnosti Vladimír Lažanský. Další budovy patří KMV, jde o Löschnerův pavilon, hotel Praha, administrativní budovy a také bytový dům Stallburg. Ten nechala firma zrekonstruovat, výsledek však kritizuje Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD), které se přístup vlastníků ke kyselským budovám nelíbí dlouhodobě.

Kdysi výstavné a oblíbené lázně nad Ohří, jejichž stav se pozvolna zhoršoval již od poloviny minulého století, by se po obnově zchátralých domů měly navrátit ke staré slávě. Vedení obecně prospěšné společnosti se také pustilo do prvních úvah, co s areálem časem udělá. Do areálu bývalých lázní v Kyselce by se tak mohla vrátit restaurace, ubytovací služby, muzejní expozice, obnovit by se mohla kolonáda. „I když nyní doba lázním nepřeje, nevíme, co bude třeba za deset nebo patnáct let,“ poznamenal Lažanský.