Olomoučtí památkáři se přou o věž Šantovka, rozhodnout má kraj

Olomouc – Národní památkový ústav se ostře postavil proti stavbě výškové budovy Šantovka Tower v centru Olomouce. Názor státních památkářů se však liší od městských, kteří stavbu posvětili – a právě jejich rozhodnutí je pro investora klíčové. NPÚ se však ještě chce pokusit stavbě zabránit, požádal proto olomoucký krajský úřad, aby přezkoumal postup magistrátu a jeho památkářů.

Společnost SMC Development chce u nově otevřeného olomouckého obchodního centra postavit budovu vysokou 75 metrů s 22 patry. Společně s radniční věží by se dělila o pozici druhé nejvyšší stavby ve městě. Má však mnoho odpůrců, mezi nimi i NPÚ. Památkáři z olomouckého magistrátu naopak se stavbou problém nemají, svým stanoviskem umožnili investorovi pokračovat v přípravě stavby.

Státní památkáři jsou přesvědčeni, že by věž nazvaná Šantovka Tower stojící poblíž centra výrazně poškodila olomoucké panorama. Ředitel olomoucké pobočky NPÚ František Chupík je přesvědčen, že je projekt v rozporu s regulačním plánem městské památkové rezervace a nařízeními ministerstva kultury. Rozhodli se proto, že se obrátí na Olomoucký kraj. „Požádáme krajský úřad, aby zahájil přezkumné řízení závazného stanoviska olomouckého magistrátu,“ uvedl František Chupík.

Plánovaná Šantovka Tower má v Olomouci i další kritiky. Ti sepsali dvě petice proti stavbě s více než 1 500 podpisy, na úterý chystají i protestní shromáždění. Proti Šantovce Tower se postavilo například vedení Filozofické fakulty Univerzity Palackého s tím, že projekt může poškodit historickou podobu města. „Vyzýváme zainteresované instituce, akademickou obec i nejširší veřejnost, aby rezolutně vystoupily proti plánům na výstavbu výškové budovy Šantovka Tower,“ řekl děkan filozofické fakulty Jiří Lach.

Investor však Olomoučany uklidňuje, tvrdí, že městské panorama nová stavba nenaruší. „Jsme přesvědčeni, že všechny proporce a dimenze jsou odpovídající. Budovu pokládám za elegantní, vytvořenu z kvalitních materiálů. Nejde o narušení panoramatu, ale o jeho doplnění kvalitní budovou,“ uvedl architekt plánované čtvrti Šantovka Robert Bishop. Zástupce investora Richard Morávek potom protesty považuje za hysterii. „Náš postoj je neměnný. Projekt dál připravujeme,“ řekl. Pokud se firmě podaří 22patrovou budovu postavit, bude ve městě asi poslední. Jejich stavbu nepovoluje nový územní plán, který však ještě zastupitelé neschválili a začne zřejmě platit až v roce 2014.