Pávovská křižovatka s přivaděčem D1 je bezpečnější – a jinde

Jihlava – O něco bezpečněji se jezdí od dálnice D1 do Jihlavy. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo dosud chybějící část mimoúrovňové křižovatky v městské části Pávov a zrušilo provizorní sjezd s prudkou odbočkou. Současně tak silničáři ulevili samotnému Pávovu, provizorní větev křižovatky totiž napojovala sousední průmyslovou zónu přes jeho střed, teď ho nákladní auta objedou.

Vybudování nové mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 (jihlavského přivaděče k D1) a II/352 u Pávova proběhlo ve dvou fázích, nejprve vznikla větev, kterou se sjíždí z přivaděče ve směru k dálnici, a přilehlá přeložka silnice II. třídy. Teď teprve vznikla druhá část křižovatky. „Cílem dostavby mimoúrovňové křižovatky bylo zajištění kompletní obsluhy přilehlého území a navazující dopravní infrastruktury na silnici I/38 s ohledem na charakter okolní zástavby,“ uvedli silničáři. Dosud totiž auta ve směru od dálnice sjížděla přímo do pávovského centra.

Stavba severozápadní větve mimoúrovňové křižovatky Pávov trvala rok a dva měsíce a stála 50 milionů korun. Pro Kraj Vysočina má i symbolický význam – je to jediná letošní investice státu do silnic I. třídy v regionu.

/*json*/{"map":{"lat":49.439556958941,"lng":15.604619979858,"zoom":14,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.436263976181,"lng":15.599040985107,"type":"1","description":"Nov\u00e1 v\u011btev k\u0159i\u017eovatky"},{"lat":49.441287081614,"lng":15.604619979858,"type":"1","description":"Zru\u0161en\u00e1 k\u0159i\u017eovatka"}],"polylines":[{"strokeColor":"#FF0000","strokeOpacity":false,"strokeWeight":false,"path":[{"lat":49.436068622798,"lng":15.601186752319},{"lat":49.436347698821,"lng":15.599899291992},{"lat":49.436222114807,"lng":15.598955154419},{"lat":49.435831406931,"lng":15.598504543304},{"lat":49.435259293354,"lng":15.598375797272},{"lat":49.434938348669,"lng":15.598633289337},{"lat":49.43495230283,"lng":15.599148273468},{"lat":49.434924394505,"lng":15.598826408386},{"lat":49.435036027709,"lng":15.598547458649},{"lat":49.434352270348,"lng":15.598568916321}]},{"strokeColor":"#000000","strokeOpacity":false,"strokeWeight":false,"path":[{"lat":49.441998646611,"lng":15.604019165039},{"lat":49.441747507203,"lng":15.604083538055},{"lat":49.44153822338,"lng":15.60423374176},{"lat":49.441370795679,"lng":15.604448318481},{"lat":49.441314986318,"lng":15.60453414917},{"lat":49.441147557855,"lng":15.604748725891},{"lat":49.441049890987,"lng":15.605049133301}]}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/