Vodáci naposledy spluli Teplou Vltavu

Šumava - Na Šumavě dnes skončila sezona splouvání Teplé Vltavy. Nový návštěvní řád umožňoval vyplutí mnohem více lodí než v loňském roce. Celkový počet vodáků ale rekordy netrhal, podepsalo se na něm počasí.

Více než dva tisíce lodí se od začátku května vypravilo od Soumarského mostu směrem k Pěkné. Právě tato lokalita je vyhledávaným cílem vodáků na Šumavě. „Řeka je velice vzácná tím, že z větší části prochází prvními zónami národního parku,“ říká Adam Diviš z Informační a strážní služby Šumava.

Splouvání Teplé Vltavy se řídí několika pravidly. Třeba při poklesu hladiny pod padesát centimetrů nesmí lodě vyplouvat. Do 61 centimetrů pak mohou vodáci jen s průvodcem. Navíc návštěvní řád určuje i počet lodí na řece. 

Podle nového řádu mohlo letos vyplout více než 60 lodí denně, to je o dvě třetiny více než loni. Správa parku proto letos očekávala rekordní návštěvnost. Té ale nedosáhla hlavně kvůli počasí. Nejvíce vodáků proto vyplulo během června, kdy se na Teplou Vltavu vydalo téměř tisíc lodí. Zároveň se také prodloužila denní doba splouvání na dvanáct hodin. 

Video Reportáž Zdeňka Mlnaříka
video

Reportáž Zdeňka Mlnaříka

Pro příští sezonu pak mají pravidla zůstat stejná. „Návštěvní řád byl schválen na dobu neurčitou, přesto budeme monitorovat každý rok vliv splouvání na ekosytém Vltavy,“ poznamenal ředitel parku Jiří Mánek. 

Dnešek byl zároveň posledním dnem, kdy se mohli vodáci na Teplou Vltavu vydat. Nyní bude trasa pro všechny lodě až do příštího roku uzavřena.