Prasklé potrubí připravilo na hodiny tisíce plzeňských domácností o teplo

Plzeň - Desetitisíce lidí na největších plzeňských sídlištích Lochotín, Košutka a Bolevec připravila na několik hodin porucha potrubí o teplo. Po zhruba 16 hodinách se prasklé potrubí, které vede z teplárny na Severním Předměstí, podařilo opravit. Po dokončení se do něj začala napouštět voda.

„Dnes v 05:00 ráno zjistil nonstop dispečink Plzeňské teplárenské významnou netěsnost, tedy únik vody z hlavního tepelného napáječe o průměru 500 milimetrů na Severním Předměstí, kterým zásobujeme teplem asi 50 000 obyvatel,“ popsal situaci po zjištění havárie mediální zástupce Plzeňské teplárenské Jaroslav Hudec.

Místo poruchy technici během hodiny lokalizovali ve čtvrti Stará Roudná. Potrubí je tam vedeno v takzvaném kanále, což je pro opravu snadnější, než kdyby bylo uloženo přímo v zemi. Pracovní četa začala na odstranění závady hned pracovat. Našla na místě přibližně půlmetrovou podélnou trhlinu na spodní straně roury.

„V momentě, kdy se netěsnost zavaří, dojde k plnění a následnému zapojení tohoto horkovodu do systému,“ uvedl v odpoledních hodinách Zdeněk Dongres, výrobní ředitel Plzeňské teplárenské s tím, že odstranění závady může trvat několik hodin.

Oprava hlavního přivaděče tepla
Zdroj: ČTK
Autor: Petr Eret

Hlavní rozvaděč je rozdělen na pět sekcí, v případě havárie je možné uzavřít pomocí ventilů úsek s poškozením od zbytku potrubí. „To znamená, že není třeba vypouštět 120 stupňů horkou vodu o tlaku 20 atmosfér z celého systému, ale pouze ze sekce, v níž došlo k poruše,“ popsal Hudec, Toto opatření zavedla teplárna před 15 lety, díky němu se výrazně zkracuje doba potřebná k opravám. "Odborníci na místě konstatovali, že se jedná o závadu
velmi neobvyklou, s níž se dosud v Plzni nesetkali - podélná prasklina v jinak zdravém potrubí," řekl Hudec.

Technickou závadu na horkovodním potrubí, které v Plzni měří klem 250 kilometrů, nelze nikdy vyloučit. Riziko podobného výpadku dodávky tepla pro Severní Předměstí bude podle něj zcela eliminováno po roce 2015, kdy Plzeňská teplárenská uvede v Chotíkově za Plzní do provozu spalovnu komunálního odpadu. Zásobování teplem pak bude možné alternativně ze současného teplárenského centrálního zdroje, tak i z nové spalovny.