Dříve tam bylo pravěké sídliště, dnes stavba koridoru za Plzní stojí

Ejpovice - Velmi cenné a rozsáhlé nálezy pravěkých a středověkých sídlišť dočasně zastavily modernizaci železniční trati Rokycany–Plzeň, která byla zahájena v září. Archeologické průzkumy budou pokračovat minimálně do konce roku u Kyšic za Plzní, kde se má od září 2014 začít razit nejdelší železniční tunel v Česku. „Archeologové posílili kapacity, snaží se. Ale nálezů je tu spousta a je to rozsáhlá lokalita. Práce provádějí po dohodě v místech, kde nás to tlačí nejvíce,“ řekl Přemysl Krejsa z dodavatelské firmy Metrostav. Průzkumy dalšího místa u Klabavy, kde se buduje přeložka trati, už téměř skončily.

U Kyšic, kde povede trať v nové stopě čtyřkilometrovým tunelem pod vrchy Homolka a Chlum, našlo 35 archeologů pravěké lokality. Jde o sídlištní objekty, tedy jámy s kuchyňskou stolní keramikou, dále tkalcovské závaží a brousky a téměř 15 žárových hrobů, vše předběžně datované do doby bronzové a neolitu. „Jedna skupina nálezů je z doby mezi 5. až 4. tisíciletím před naším letopočtem a druhá skupina mezi lety 1200 až 1000 před naším letopočtem,“ řekl archeolog Milan Kuchařík z firmy Labrys. Podle něj jde u Kyšic o jeden z největších průzkumů v ČR.

„Je to lokalita obrovského významu i rozsahu a pěkného stupně dochování. Na západě Čech je raritní,“ řekla Kateřina Postránecká z archeologické společnosti ZIP Plzeň. V Kyšicích je zatím odkryta méně než polovina. Podle Kuchaříka jde o 1,5 kilometru kontinuálních nálezů v šířce 50 metrů. Archeologové očekávají, že při začátku stavby tunelu bude průzkum pokračovat, protože podle sond předpokládají, že se dostanou k pravěkým organickým materiálům.

Podle Postránecké se zatím nedá přesně říci, dokdy archeologové u Kyšic budou. „Ještě nemáme vyhodnocená všechna místa. Může to prodloužit počasí i objevy nových lokalit,“ řekla. Podle Krejsy se všichni snaží, aby byly do konce roku provedeny práce na cestě k vjezdovému portálu. Nevyloučil ale prodloužení do ledna či února 2014. Nálezy se budou dále vyhodnocovat. Jejich představení veřejnosti má být součástí informačního centra stavby. Úsek koridoru z Rokycan do Plzně za 3,9 miliardy Kč má být hotový koncem roku 2016.

V Klabavě, kde stavebníci budují přeložku trati na délce 800 metrů, bylo odkryto menší středověké hornické sídliště, kde se těžila železná ruda. Je předběžně datované do první poloviny 13. století. „Našli jsme tam jámu na prvotní zpracování železné rudy a sídlištní jámy, v nichž byla kuchyňská stolní keramika,“ uvedla Postránecká. Podle ní jde o první doklad takhle staré těžby železa v regionu.

U Kyšic zatím Metrostav pouze odkryl ornici pro archeology, na Klabavě provádí 30 lidí menší přípravné práce. Buduje se tu zářez, který má být hotový na jaře 2014, překládají kabely a staví trakční stožáry.

Video Lucie Pelanová o archeologickém průzkumu
video

Lucie Pelanová o archeologickém průzkumu