Byla to lanovka? Drážní inspektoři zatím ve Špindlerově Mlýně tápou

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) – K chatě Bumbálka ve Špindlerově Mlýně se rozjeli drážní inspektoři. Zda budou vyšetřovat nehodu nákladní lanovky, při které zahynul jeden člověk a čtyři další utrpěli zranění, ale zatím nevědí. Především si totiž musí ujasnit, zda zařízení, kterému se utrhla kabinka, je lanová dráha podle zákona o drahách. V opačném případě se Drážní inspekce nehodou nemůže zabývat.

V pátek večer havarovala ve Špindlerově Mlýně lanovka, kterou provozovatel jedné chaty v oblasti Přední Labské používal k přepravě zavazadel či lyží. Tentokrát v ní ale byli lidé, kteří se s vozíkem, kterým cestovali, zřítili asi z dvacetimetrové výšky. Teď se ale ukazuje, že není jasné, zda vůbec jde o lanovku.

Je lanovka lanovka? Zákon nenapoví

Pracovníci Drážní inspekce vyrazili do Špindlerova Mlýna, aby zjistili, zda se mají nehodou zabývat. Zatím vědí, že lanovka neměla úřední povolení. „Musíme zjistit, zda úřední povolení nemělo být vydáno, tudíž by se nejednalo o lanovou dráhu ve smyslu zákona o drahách, anebo zda došlo k pochybení, zařízení splňuje parametry lanové dráhy a tudíž úřední povolení mělo být,“ uvedl náměstek generálního inspektora Jan Kučera.

Drážní inspektoři ovšem nemají jasno ani v tom, jak lanovou dráhu rozpoznat. Samotný zákon jim nepomůže, jasná definice lanové dráhy z něj vypadla. „Můžeme se podívat pouze do stavebně-technických dokumentů nebo vyhlášky, kterou se vydává stavební a technický řád drah, kde je řečeno, že dráha lanová je cosi, co má vymezený pohyb vozidel pomocí jednoho či více lan, která mají funkci nosného a tažného prvku,“ přiblížil Jan Kučera. Upozornil, že se zákon výslovně nevztahuje na dráhy přenosné, průmyslové nebo důlní. „Domníváme se ale, že toto zařízení tuto definici nesplňuje, není přenosné ani důlní,“ dodal druhý muž Drážní inspekce.

Video Reportáž Václava Svobody
video

Reportáž Václava Svobody

Reportáž Václava Svobody

u 2. 12. 2013

Rozhovor s Janem Kučerou

Problém může mít provozovatel, ale i úředníci, kteří ho nekontrolovali

V případě, že se ukáže, že nákladní zařízení v Přední Labské lanová dráha není, inspektoři se jeho havárií zabývat nebudou, podle Jana Kučery je to něco podobného, jako když havaruje horská dráha nebo konstrukce, kterou se při stavbě domu dopravuje materiál do patra.

Pokud ale Drážní inspekce prohlásí havarovanou lanovku za lanovku podle drážního zákona, začne vyšetřování. To se v prvé řadě zaměří na to, kde se zadrhla úřední mašinérie a zařízení nemělo povolení. „Budeme zkoumat, proč městský úřad ve Špindlerově Mlýně nepožadoval, aby měla lanová dráha úřední povolení, pravděpodobně proč nekonstatoval, že se jedná o lanovou dráhu,“ nastínil náměstek generálního inspektora. Je také možné, že se pozornost Drážní inspekce obrátí i na ministerstvo dopravy, které by mělo kontrolovat činnost správních drážních úřadů, v tomto případě špindlerovského městského úřadu.

Případné vyšetřování nehody samotné by pro drážní inspektory mohlo být snazší. Od policie už se dozvěděli, co se stalo – přetrhlo se lano a kabinka s lidmi se zřítila. Odpovědnost začnou inspektoři hledat na straně provozovatele lanovky. „Kdo má na svém pozemku jakoukoli stavbu, odpovídá za její bezpečný provoz. To znamená provozovatel bude odpovědný tak jako tak,“ zdůraznil Jan Kučera. Vyšetřování ale podle něj potrvá několik měsíců.

Zákon 266/1994 Sb., o drahách rozděluje dráhy na železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové. U lanových drah stanoví podmínky, že je mohou řídit pouze lidé, kteří k tomu mají průkaz způsobilosti (a provozovatel to musí zajistit). Ačkoli provozovatelé lanovek nemusí žádat o licenci, potřebují úřední povolení od příslušného drážního správního úřadu. Za provoz bez povolení hrozí až desetimilionová pokuta.