Bavorsko chce posílit policii na české hranici – kvůli drogám a zlodějům

Plzeň/Mnichov – Bavorsko letos chystá výrazně posílit kontroly u hranic s Českou republikou. Největší německá spolková země tak chce zakročit proti přeshraniční kriminalitě, zločineckým skupinám a pašování pervitinu. Důkladné kontroly českých řidičů ve třicetikilometrovém pásmu za bavorskou hranicí byly přitom už v minulosti terčem ostré kritiky Prahy.

Zdroj: ČTK/PICTURE ALLIANCE Autor: Daniel Karmann

Strategii boje proti přeshraniční kriminalitě dnes ve Schwandorfu představil bavorský ministr vnitra Joachim Hermann. Bavorsko podle ministra reaguje na pokračující nárůst dovozu pervitinu z Česka, přibývání případů pašování lidí, množící se krádeže aut a vloupání do bytů na území největší německé spolkové země.

„Toto opatření není jakkoli namířeno proti našim českým sousedům,“ zdůraznil ministr, podle něhož Bavoři nyní kontrolují více Němců než Čechů. Němci chtějí zacílit zejména na cizince ze třetích zemí, pro něž se stává Česko tranzitem; obdobné operace zahájí i na hranici s Rakouskem.

Hermann také chce, aby bavorští policisté ještě intenzivněji spolupracovali s celoněmeckou policií, s celníky a také s českými kolegy. Vyjádřil výhrady k výměně informací o DNA profilech a registračních údajích u vozidel s Českou republikou. Podle mluvčího českého ministerstva vnitra Pavla Nováka zde ale není problém: „Podle našich informací by výměna profilů DNA měla být bezproblémová. Co se týče registračních značek vozidel, závisí to na ministerstvu dopravy.“ Dodal, že pokud začnou přicházet stesky na šikanu českých řidičů – tak jako v době po přistoupení Česka k schengenskému prostoru – bude si ministerstvo stěžovat. „Schengenská pravidla znějí jasně - překročení státní hranice není důvod ke kontrole,“ zdůraznil mluvčí.

Hejtman Chovanec: Nechceme, aby policisté Čechy obtěžovali

Česká strana o přípravě zostřených opatření bavorské strany nevěděla. „Myslím, že čeští občané by neměli být zbytečně obtěžováni,“ reagoval plzeňský hejtman Milan Chovanec.

„Nesmí docházet k systematickým kontrolám pouze proto, že naši občané překračují státní hranici,“ upozornil také mluvčí ministerstva vnitra Pavel Novák. „Kontrola je oprávněná jenom v tom případě, že zde existuje důvodné podezření, že bylo konkrétní osobou spácháno nějaké protiprávní jednání nebo trestný čin.“

Bavorský ministr Hermann českou stranu vyzval i k razantnějšímu postupu proti obchodníkům s pervitinem a jeho výrobcům na našem území. Podle mluvčího Nováka však česká protidrogová politika rozhodně není liberální a žádné zpřísnění příslušné legislativy ministerstvo neplánuje. Hejtman ovšem připustil, že pašování pervitinu skutečným problémem je. „Obliba české drogy v Německu bohužel výrazně roste a primárně se jedná o problém tržnic na české straně. Podle informací, které od policie mám, ale záchytů lidí, kteří pašují drogy, nepřibývá.“ (Jak je to s českým pervitinem? Čtěte víc.)

Policie ČR: Naše spolupráce s Němci je lepší než mezi Němci navzájem

Výhradám bavorské strany k činnosti české policie a její spolupráci s Němci se podivuje i vedoucí odboru mezinárodních vztahů krajské policie Tomáš Lédl. „Výměna informací a kontakt mezi policejními sbory Česka, Saska, Bavorska a Spolkové republiky je stále zintenzivňován a i němečtí kolegové se vyjadřují, že taková spolupráce, jaká je s českou policií, mnohdy není ani mezi jednotlivými zeměmi SRN.“

Podle publicisty Jaroslava Šonky stojí za německou ofenzivou mj. politická situace v Bavorsku. „Bavorsko-česká hranice je hranice vzájemných předsudků,“ soudí Šonka. „Kontroly jsou určeny Schengenskou smlouvou a její vykládání je na české a na bavorské straně rozdílné. Nyní jde o populistické slavení sama sebe ze strany bavorské vlády. Strana CSU v nové spolkové koalici nedostala úplně nejlepší resorty, snaží se dostat do středu pozornosti s ministrem vnitra.“

Kontroly na pomezí: Namátkové kontroly aut a osob ve třicetikilometrovém pásmu u svých východních hranic zavedli Němci poté, co na konci roku 2007 sousední Česko a Polsko spolu s dalšími unijními nováčky vstoupily do schengenského prostoru Evropské unie, v němž se na vnitřních hranicích mezi státy neprovádějí klasické hraniční prohlídky. Německé kontroly v prvních letech po svém spuštění čelily kritice ze strany Čechů, kteří je považovali za přehnaně důkladné a někteří mluvili o šikaně českých řidičů. Německá strana to ale vždy odmítala. 


Video Události, komentáře k přísnějším kontrolám v pohraničí
video

Události, komentáře k přísnějším kontrolám v pohraničí