V ROP Střední Čechy probíhaly netransparentní losovačky, tvrdí EK

Brusel - V Regionálním operačním programu Střední Čechy, u kterého Evropská komise zastavila prolácení peněz, loni auditoři zjistili diskriminační kritéria pro uchazeče, netransparentní výběr pomocí losování či neoprávněné vyloučení nejnižší nabídky. Výsledky auditu dostala v minulých dnech česká strana, která by se k nim měla přibližně do 9. února vyjádřit.

V rámci operačního programu Střední Čechy přestala česká strana podávat žádosti už loni v létě, tehdy byl také proveden audit. Na program bylo v minulém finančním období vyčleněno asi 15 miliard korun, nyní je fakticky zmrazeno přibližně 4,6 miliardy korun. 

O auditu nechce Evropská komise ani česká strana příliš mluvit, dokud neproběhne diskuse nad jeho výsledky, která obvykle zahrnuje především debatu o přijatých nápravných opatřeních a výši korekcí. „Cílem je opětovné spuštění těchto investic co nejdříve tak, aby z nich mohli mít užitek čeští občané i ekonomika jako celek,“ řekla Shirin Wheelerová, mluvčí evropského komisaře pro regionální politiku Johannese Hahna.

Netransparentní informace, znevýhodňující podmínky, tvrdí Evropská komise

Auditoři komise hovoří kromě zmíněných „losovaček“, znevýhodňujících podmínek pro některé uchazeče a vylučování nejlevnějších nabídek také o nezákonných kritériích pro zadávání zakázek, přílišném omezení lhůt k vyzvednutí zadávací dokumentace nebo o
netransparentních informacích v oznámení o zakázce.

Podle informací z Evropské komise byly k 3. lednu 2014 ze strukturálních fondů certifikovány projekty za 385,5 miliardy korun, tedy za necelou polovinu z celkových 809 miliard korun určených pro ČR v období do roku 2013. Ministerstvo financí má údajně připravenou žádost o certifikaci na dalších přibližně 55 miliard korun. Pokud by prošly schvalovacím procesem bez výhrad, dostalo by se Česko přibližně k 55 procentům čerpání. Evropská komise přitom uvádí, že k zajištění podmínek pro úplné vyčerpání přidělené částky podle pravidla N+2, tedy proplácení z EU ještě dva roky zpětně, by bylo potřeba dostat se nyní k úrovni 65 procent.