Oprava chrámu sv. Barbory je zřejmě pasé. Církev vrátí peníze

Kutná Hora - Kutnohorská farnost se rozhodla zrušit dlouho připravovanou rekonstrukci památky UNESCO, chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Dotaci 153 milionů korun, kterou na opravy dostala, chce vrátit. Památkáři její postup ostře kritizují. Podle nich je neuvážený a nezodpovědný. Farnost se ale brání, že kvůli protahování výběrového řízení by nedokázala dodržet podmínky pro přiznání evropských peněz.

Zvenku už je kutnohorská památka jako nová, interiér chrámu ale zůstává ve špatném stavu. Jeho hlavními a dlouhodobými problémy jsou statika a vlhkost. Renovaci ale potřebuje i výzdoba. Památkáři mluví o havarijním stavu památky.

Projekt i peníze jsou. Farnost ale vidí problém v termínu

Projekt opravy vnitřku stavby je hotový už 7 let, podílely se na něm desítky odborníků. Dotaci 153 milionů má farnost přiznanou už rok a půl. Dosud se ale nic nedělo a teď farnost peníze vrací. „Důležité je, že bychom nebyli schopni dodržet ten termín, kterým jsme byli vázáni, což byl konec roku 2014, kdy se muselo všechno ukončit,“ uvedl Jan Uhlíř, arciděkan. „Takto to paušálně odmítnout bez konzultace s odborníky je podle mě naprosto nekvalifikované rozhodnutí. Je naprosto nezodpovědné takovou příležitost promarnit,“ uvedl Jan Vinař, projektant.

Farnost chce sv. Barboru opravovat po částech, podle památkářů to nejde

Projekt zdržela dvě nepovedná výběrová řízení. Ze třetího sice vítěz vzešel, neúspěšná firma se ale chtěla odvolat. Pro vedení farnosti argument, proč plánovanou opravu úplně zastavit. „Vždycky jsem měla pocit, že pan arciděkan se s projektem neztotožnil a ve své podstatě ho realizovat nechtěl,“ říká Dagmar Fundová, bývalá koordinátorka projektu. „Kdo by si nepřál, aby ten chrám byl krásně opraven, ale rozdíl je v tom, že nesete zodpovědnost,“ říká Uhlíř. Kutnohorská farnost teď plánuje, že interiér začne renovovat po částech z vlastních zdrojů. To ale památkáři striktně odmítají. Podle nich je nutné opravit klenby, dlažbu i omítky najednou.

Video Peníze na opravu chrámu sv. Barbory církev vrací
video

Peníze na opravu chrámu sv. Barbory církev vrací