Volavky na západě Čech plení ryby ve velkém, rybáři úpí

Plzeň – Volavky v západních Čechách dělají těžkou hlavu rybářům, ti přicházejí o stovky kaprů a pstruhů. V některých tocích už populace ryb téměř mizí, na náhradu škody ale spolky mohou zapomenout. Volavka popelavá totiž není zákonem chráněná. Dříve se u vody vyskytovala sporadicky, dnes u nich najdeme celá hejna. Ta se živí nově nasazenými plůdky, i větší ryby ale dokáží poranit, a ty posléze uhynou. Rybáři každoročně žádají o výjimku, která by umožnila odstřel volavek, zatím ale mohou hejna ve svých revírech pouze plašit.