Ostrava a Katovice budou usilovat o zlepšení ovzduší

Ostrava - Ostravský primátor Petr Kajnar a katovický starosta Piotr Uszok se zavázali, že budou společně usilovat o zlepšení ovzduší v česko-polském pohraničí. Stvrdili svými podpisy to, že budou podporovat ekologické vytápění, zateplování budov, sázení zeleně, stavbu obchvatů a intenzivnější čištění ulic. Slíbili také, že budou usilovat o osvětu obyvatel týkající se spalování nevhodného paliva v zastaralých pecích a kotlech v rodinných domech.

Jak v Moravskoslezském kraji, tak v Polsku už existují programy na jejich výměnu, stále ale zbývají tisíce domácností, které vypouštějí do ovzduší velké množství škodlivin. Nedávný výzkum ukázal, že hlavně na polské straně hranice má znečištění z kotlů více než poloviční podíl na celkovém objemu smogu. Podle memoranda budou obě města podporovat dálkové vytápění tak, aby se minimalizoval počet komínů, ze kterých stoupá kouř.


„Věřím, že podpis tohoto memoranda nás opět posune dál v jednáních směřujících ke zlepšení stavu ovzduší nejen v Ostravě, ale v celé oblasti Slezska. Počítáme s tím, že se zintenzivní komunikace mezi oběma městy v oblasti ochrany ovzduší a dojde ke koordinaci některých konkrétních kroků,“ řekl Kajnar.

Podotkl, že město už na některé ekologické projekty čerpá evropské peníze a v dalším období by mohlo Polsko využít zkušeností Ostravy se získáváním těchto dotací. „Katovice jsou náš přirozený partner. Obě jsou to města srovnatelná významem a velikostí. Doufám, že toto memorandum bude také inspirací pro Slezské vojvodství a Moravskoslezský kraj,“ řekl Kajnar. Obě strany se zavázaly, že budou o své činnosti pravidelně informovat Slezské vojvodství a Moravskoslezský kraj, ale také příslušná ministerstva. „Tento společný postup zintenzivní tlak na vedení obou států,“ je přesvědčen Kajnar.

Podstatná je osvěta mezi lidmi

Katovický politik prohlásil, že věří, že vzájemná dohoda povede ke snížení emisí. Zvláště důležitá je podle něho osvěta mezi lidmi a snižování emisí z lokálních topenišť. „Nicméně důležitá je i doprava a minimalizace škodlivin z tohoto zdroje, tedy budování obchvatů a podpora veřejné dopravy," řekl Uszok.

Ostrava se podobně jako Karviná, Třinec a další města Moravskoslezského kraje dlouhodobě potýká se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podle vědců část znečištění vane do kraje z Polska. Mělo by to bezpečně potvrdit speciální měření z balónu, který si Ostrava pronajala na jeden rok. V době špatných rozptylových podmínek se bude opakovat měření v různých výškách a povětrnostních podmínkách. Další měření ve vzduchu bude provádět jiná skupina vědců ze vzducholodi.