Kouřimský skanzen na prázdniny zavře, kraj ho chce dostavět

Kouřim (Kolínsko) – O prázdninách se bude muset středočeská Kouřim obejít bez svého největšího turistického lákadla – skanzenu. Středočeský kraj ho nechá zrekonstruovat a rozšířit, práce začnou v červnu a potrvají více než rok. Znovu se muzeum lidových staveb otevře pravděpodobně adventními programy v prosinci 2015.

Středočeský kraj, resp. jeho Regionální muzeum v Kolíně se může pustit do rozšiřování kouřimského skanzenu – Muzea lidových staveb – díky uzavření dlouholetých restitučních sporů. Během následujícího roku má ve skanzenu vzniknout osm nových velkých objektů, moderní vstup do areálu a menší sakrální památky, například kaple nebo mariánský sloup. Znamená to ovšem, že bude středočeský skanzen dlouhodobě uzavřený, brány se zavřou ještě před prázdninami v červnu a turisté se do skanzenu potom nedostanou téměř rok a půl.

Nové stavby v kouřimském skanzenu mají být další etapou tvorby skanzenu, který vznikl v roce 1972. Vzniknout mělo 30 objektů, zatím ale stojí pouze devět. Výstavba nepokračovala od 90. let. „Byla ukončena z důvodu vznesení restitučních nároků na většinu pozemků, které v areálu muzea jsou. Potom následoval 20 let trvající soudní spor s restituentem, takže muzeum nepokračovalo ve výstavbě dalších objektů, které byly do muzea v minulosti přeneseny,“ přiblížil ředitel regionálního muzea Vladimír Rišlink. V muzeu zatím leželo množství rozebraných památek lidové architektury, které se až nyní dostanou na původní místo. „Vyřešili jsme s krajem jako zřizovatelem majetkoprávní záležitosti, pozemky byly vydány restituentovi a byla uzavřena smlouva na dobu existence muzea, čili navždy,“ uvedl Rišlink.

Součástí nadcházející rekonstrukce bude také restaurování již stojících objektů, stavba nových cest a rozvodů inženýrských sítí. Středočeský kraj za ni zaplatí více než 100 milionů, dostane ovšem dotaci od Evropské unie, která uhradí 85 procent nákladů. 

Skanzen v Kouřimi je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Nedaleko od něj se nalézají rozsáhlá archeologická naleziště dokládající staré slovanské osídlení.