VŠ Karla Engliše přijímá studenty, přes problémy s akreditací

Brno – Špatné personální zabezpečení, chyby v dokumentaci, malá publikační činnost. Takové výtky Akreditační komise padaly směrem k brněnské Vysoké škole Karla Engliše (VŠKE) v únoru a stejný verdikt potvrdila komise i v červnu. Škole tak hrozí omezení akreditace na všechny stávající obory, což by znamenalo konec nabírání nových studentů. VŠKE se proti rozhodnutí odvolala, vedení školy se podle svých slov snaží chyby napravit a dál proto nabírá studenty do prvních ročníků.

„Studijní programy Vysoké školy Karla Engliše byly uskutečňovány ve výrazném rozporu s akreditací. Personální zabezpečení studijních programů je nedostačující. Vedení studijní evidence jakož i dodržování relevantních právních norem je nedostatečné a netransparentní, v řadě případů porušující zákon o vysokých školách či ustanovení jiných právních předpisů,“ stojí ve zprávě akreditační komise z února letošního roku. Proto komise navrhla omezit VŠKE akreditaci na všechny obory, čímž by škola přišla o možnost nabírat nové studenty.

Vysoká škola ale studenty do prvních ročníků nabírá dál, a to i přesto, že Akreditační komise letos v červu potvrdila, že si za svým únorovým rozhodnutím stojí. Spor teď totiž běží mezi školou a ministerstvem školství ve správním řízení, a dokud nebude rozhodnuto, není případné omezení akreditace pravomocné. I kdyby nakonec přišel zákaz přijímání studentů, ti, kdo letos stihnou nastoupit do prvního ročníku, už mají právo školu dostudovat.

Video O potížích s akreditací hovoří rektor VŠKE Jiří Koleňák
video

O potížích s akreditací hovoří rektor VŠKE Jiří Koleňák

Vedení VŠKE stále doufá, že nejhorší varianta nenastane. Podle rektora Jiřího Koleňáka se snaží s každou výtkou Akreditační komise vypořádat. „Výtky, které jsme obdrželi, v tuto chvíli považujeme za vypořádané. V prvním kole nám vytýkali nedostatečné množství docentů a profesorů, na to jsme reagovali přijetím docentů a profesorů. V tuto chvíli Akreditační komise pokročila v tom, že kritizuje formu pracovně-právních vztahů, kterou budeme muset řešit,“ uvedl Koleňák. Zatím se do prvních ročníků přihlásila zhruba stovka studentů. „Vidím to jako projev důvěry, že máme snahu tu situaci řešit,“ dodal rektor.

Podle informací České televize mohou mít neutěšenou situaci na svědomí i časté změny ve vedení školy. „Já jsem studoval Vysokou školu Karla Engliše v letech 2009 až 2012. V době mého studia byla škola vybavena kvalitními pedagogy a průběh studia byl naprosto transparentní. V době, kdy jsem studium ukončil, tak jsem zjistil, že kvalitní pedagogové školu postupně opouštěli a podle mých informací to bylo zejména na základě personálního zemětřesení na nejvyšších postech ve vedení školy,“ uvedl absolvent Tomáš Janeček. Jeho názor podpořili další lidé, které Česká televize oslovila, ti si ale přáli zůstat v anonymitě.

Co vadilo akreditační komisi?

  • Uskutečňuje se jiná výuková činnost, jinými vyučujícími a v jiných předmětech, než byly akreditovány.
  • Seriózní publikační činnost akademických pracovníků s plným pracovním úvazkem prakticky neexistuje. Hodnotnější publikační činnost je pouze u pracovníků s částečným úvazkem, kteří však publikují převážně pro své mateřské veřejné vysoké školy.
  • Vedení studijní evidence jako i dodržování relevantních právních norem je nedostatečné a netransparentní, v řadě případů porušující zákon o vysokých školách či ustanovení jiných právních předpisů. Nejsou zveřejňovány informace o přijímacím řízení, vydávaná správní rozhodnutí jsou vadná.
  • VŠKE běžně uznává studium absolvované na VOŠ, a to i ve značném rozsahu. Bylo přitom zjištěno, že anotace předmětů vyučovaných na VOŠ neposkytují všechny potřebné informace.
  • Nebylo zjištěno, že by členové komisí pro státní závěrečné zkoušky byli schvalováni akademickou radou, jak požaduje zákon o vysokých školách. Z protokolů navíc vyplynulo, že mezi zkoušejícími jsou též osoby bez Ph.D. či odpovídající vědecké hodnosti.
  • Dokumentace k obhajobě bakalářských prací je nejednotná, u některých prací chybí hodnocení vedoucího práce, oponenta, podpisy.
  • Podmínka personálního zajištění přednášek v pobočce VŠ je plněna použitím videokonferenčního zařízení, v budoucnosti se předpokládá 100% pokrytí přednášek tímto způsobem. Podle názoru Akreditační komise je tento způsob výuky na pobočce nepřijatelný.

Zdroj: Zpráva z hodnocení Vysoké školy Karla Engliše, únor 2014


Pochybná práce a rychlé tituly

Škola se v hledáčku Akreditační komise neocitla poprvé. Hodně se o ní mluvilo v roce 2011 v souvislosti s bakalářskou prací brněnského primátora Romana Onderky (ČSSD). Ten čelil kritice, že jeho práce byla nekvalitní a titul za ni získat neměl. Předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková Onderkovu práci označila za neobhajitelnou. Škola kvůli tomu prověřovala všechny bakalářské práce z let 2009 až 2011.

Loni se komise rozhodla, že si posvítí na „vstřícnost“ některých soukromých vysokých škol k absolventům vyšších odborných škol (VOŠ). Ty umožňovaly lidem s odborným vzděláním získat bakalářský titul už po roce studia. Komise to zjistila při hodnocení dvou soukromých vysokých škol - českobudějovické Vysoké školy evropských a regionálních studií a právě Vysoké školy Karla Engliše v Brně.

Tento postup není nezákonný, žádná norma totiž podmínky uznávání vyššího odborného vzdělání nestanovuje. Podle komise jde ale o to, že absolventi VOŠ, které jsou v systému škol vnímány jako střední školy, získají vysokoškolský titul z hlediska nároků téměř zadarmo. Vstřícná vysoká škola jim totiž často uzná drtivou většinu předmětů vystudovaných na VOŠ za předměty v bakalářském studiu.

Vysoká škola Karla Engliše

Vysoká škola Karla EnglišeSoukromá vysoká škola vznikla v roce 1998, dva semestry studia zde stojí 40 tisíc korun. Škola vyučuje čtyři bakalářské obory - ekonomika a právo v podnikání, management, bezpečnostně právní studia a technologie ochrany osob a majetku. Na konci loňského roku školu navštěvovalo k sedmi stovkám studentů, momentálně je v běhu přijímací řízení na příští akademický rok.