Speciální koše v Beskydech mají chránit lidi i medvědy

Ostravice – Dvě beskydské vesnice si pořídily speciální kontejnery, do kterých se nedostanou medvědi. Byl to nápad ekologů z Hnutí Duha, kteří se inspirovali na Slovensku. V tamních horách žijí medvědů stovky a stává se, že přicházejí vyjídat zbytky z kontejnerů ve vesnicích či turistických centrech. Někde proto investovali peníze do kontejnerů se speciálními víky, která medvědům nedovolí je otevřít. Je to preventivní opatření proti tomu, aby se zvířata neučila chodit do lidských sídlišť.

Na pěti nových kontejnerech ve vesnicích Staré Hamry a Ostravice je nezvyklý nápis - Zavírejte, prosím, nedávejte medvědům příležitost zkoumat obsah nádoby. Nikde jinde v republice nic podobného není. V Beskydech sice také není běžné potkávat u popelnic medvědy, ale je to oblast, kde se od sedmdesátých let minulého století opět objevují, takže preventivní opatření tam má opodstatnění. „Pokud je v obci volně přístupný odpad, hrozí, že se medvěd naučí na tyto zdroje potravin chodit, a ztratí tak svou přirozenou plachost. Takže cílem je tomu předcházet,“ vysvětloval Miroslav Kutal, který se v Hnutí Duha specializuje na ochranu velkých šelem.

Dvě bezpečnostní víka ekologové instalovali v turistickém a chatařském centru Ostravici. Vybrali lokality, kterými medvědi chodí do lesů kolem vrcholů Smrk nebo Lysá hora. „V našem katastru máme 1300 chat, které jsou převážně v okrajových částech obce. Chataři házejí odpadky do přistavěných kontejnerů. A protože je to klidná zóna, zvěř se tam stahuje,“ vysvětloval starosta Ostravice Miroslav Mališ, proč si obec nové kontejnery pořídila. Ty by měly nejen zabránit setkání medvěda s člověkem, ale chránit i tato vzácná zvířata. Mnohdy jsou v kontejnerech nebezpečné a jedovaté věci, které by už nikdy nestrávili.

Co víte o medvědech? Zjistíte v kvízu ČT24:

Výskyt medvědů v Beskydech potvrdily opět letos na jaře stopy, které jedno zvíře zanechalo v okolí Mostů u Jablunkova, kde je takzvaný migrační koridor zvířat ze Slovenska nebo Polska. Medvěd zašel na med tamního včelaře. Loni na podzim tuto šelmu zachytila i fotopast. Ochránci přírody odhadují počet medvědů v Beskydech asi na tři kusy. Na Slovensku, odkud do Beskyd přicházejí, je jich nesrovnatelně více a mnohde mají lidé ze setkání s medvědem obavy.