Soud ve sporu o spalovnu vyhověl ekologům, u Plzně se ale dál staví

Plzeň – Stavba spalovny odpadů v Chotíkově u Plzně nebyla podle Krajského soudu v Plzni v pořádku. Soud tak vyhověl žalobám dvou občanských sdružení, která napadla územní rozhodnutí krajského úřadu. Sdružení si stěžovala na údajnou podjatost úředníků. Soud rozhodnutí hejtmanství zrušil a věc mu vrátil, aby ji řešil znovu. Zařízení pro likvidaci odpadů za dvě miliardy už je ale rozestavěné, hotové má být do konce roku 2015. Na stavbu rozsudek vliv nemá. U soudu ale leží ještě další dvě žaloby ekologů, které ji zastavit mohou.

Sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov v žalobě napadla rozhodnutí krajského úřadu z 15. října 2012. Tehdy hejtmanství zamítlo odvolání neziskových organizací proti rozhodnutí Městského úřadu Nýřany. Organizace se odvolaly proti územnímu rozhodnutí radnice, tedy fakticky proti jejímu souhlasu se zahájením stavby spalovny.

Sdružení Chotíkov upozorňovalo na podjatost hejtmanství. Krajský úřad totiž podepsal s Plzeňskou teplárenskou (PT), investorem spalovny, dohodu o partnerství. V ní deklaroval podporu vybudování zařízení na likvidaci odpadů v regionu a zavázal se poskytnout součinnost při realizaci záměru.

Soud: Krajský úřad měl rozhodnutí přenechat jinému kraji

Právě otázka možné podjatosti byla hlavním důvodem dnešního rozhodnutí soudu. „Skutečnost uzavření této dohody (mezi hejtmanstvím a PT) zakládá důvod pochybovat o nepodjatosti zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje podílejících se na rozhodování,“ uvedl předseda senátu Petr Kuchynka. Upozornil, že nikdo netvrdí, že ti, kteří rozhodovali, byli podjatí, ale jistá míra podezření tu je. Podle něj měla být krajským úřadem záležitost předložena k rozhodnutí v jiném kraji.

Vizualizace spalovny v Chotíkově u Plzně
Zdroj: ČTK/PR
Autor: Plzeňská teplárenská

Hejtmanství tak musí znovu rozhodnout o podaných odvoláních vůči rozhodnutí nýřanského úřadu. „Nejdřív si musíme přečíst písemné odůvodnění rozsudku a podle toho se potom zachováme,“ reagovala Helena Štvánová zastupující u soudu krajský úřad. Podle zástupce Plzeňské teplárenské Karla Palečka ale verdikt nebude mít na stavbu bezprostřední dopad: „Bude pokračovat, protože je stále platné stavební povolení a tímto rozhodnutím dnes není zpochybněna platnost a účinnost stavebního povolení.“

Video Soud se postavil proti chotíkovské spalovně
video

Soud se postavil proti chotíkovské spalovně

Podle Milana Reinigera ze Sdružení Chotíkov ale u stejného soudu leží ještě dvě žaloby kvůli spalovně. „Právě tyto další dvě už mohou mít faktický dopad na zastavení stavby,“ uvedl. První žaloba se týká stavebního povolení na spalovnu, druhá stavby horkovodu, který by měl přivádět teplo ze zařízení do Plzně.

Jde o jednu z nejrozsáhlejších kauz posledního desetiletí, jíž se soudci specializovaní na správní právo v Plzni museli zabývat. Proti verdiktu si může krajský úřad podat kasační stížnost.