Brněnská koaliční dohoda na internetu: Spíš sliby a fráze

Brno - V pátek zveřejnila nová brněnská čtyřkoalice rozložení sil v radě i jméno primátora, teď je na webových stránkách Žít Brno dostupný kompletní text Dohody o koaliční spolupráci. Strana tak chce pravděpodobně dostát svému slibu, že otevřená radnice pro ni není jen politicky vyprázdněným slibem. O přelomovém dokumentu se přesto mluvit nedá - spíš než zavazující formulace text obsahuje sliby a fráze jako „budeme usilovat“. Jaké jsou klíčové otázky pro rodící se koalici složenou z ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a Strany zelených?

Jde o základní směr, kterým se chceme ubírat – tak hovoří čtyři strany nové brněnské koalice o dohodě, kterou na konci minulého týdne podepsaly. Šestistránkový dokument shrnuje hned 14 programových priorit, principy složení a obsazení Rady města Brna a dalších orgánů a také principy vzájemné spolupráce.

Nové složení Rady města Brna

  • rada má 11 členů - primátora, 4 náměstky a dalších šest radních
  • primátor: Petr Vokřál (ANO)
  • 1. náměstkyně: Klára Liptáková (KDU-ČSL)
  • tři náměstci: Matěj Hollan (Žít Brno), SZ a ANO - jména teprve upřesní
  • radní: 3 z ANO, 2 z KDU-ČSL, 1 ze Žít Brno - jména teprve upřesní (SZ radního mít nebude)

1) Transparentní řízení města

Otevřenost byla jedním z hlavních sloganů, na které strany - především brněnští političtí nováčci - vsázely. Teď se koalice shodla v tom, že vytvoří jasný a transparentní systém zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení. Jak konkrétně bude takový systém vypadat, už ale dokument neprozrazuje.

Novinkou mají být veřejná elektronická výběrová řízení a také zveřejňování smluv na portálu ministerstva vnitra. Volně dostupné by nově měly být i informace podléhající zákonu o svobodném přístupu k informacím. O ty dosud museli zájemci magistrát (často zdlouhavě) žádat.

Přečtete si kompletní text Dohody o koaliční spolupráci mezi ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených.


„Zavedeme jmenovité hlasování v radě města i komisích rady a výborech zastupitelstva. Budeme zveřejňovat stenozáznam z jednání zastupitelstva na internetu,“ píše se v textu dohody. Brněnští zastupitelé tak nabídnou obyvatelům stejný servis jako například český parlament.

2) Zodpovědná správa města

Zemětřesení čeká i městské firmy nebo ty, ve kterých má Brno podíl. Čtyřkoalice slibuje, že do představenstev a dozorčích rad dosadí místo politiků odborníky. „V případě budoucí shody a prokázání výhodnosti, koalice odsouhlasí vytvoření právní struktury holdingového typu pro vybrané městské firmy,“ dodává dohoda.

3) Kultura

Koalice slibuje vytvoření dlouhodobě udržitelné koncepce rozvoje kultury a stabilizaci finanční situace městských kulturních institucí. „Hodláme navýšit příspěvky na nezávislou kulturu. Dnes dostávají jen 13 milionů korun ročně, my bychom to rádi zvýšili na 30 milionů,“ popsal plány Matěj Hollan (Žít Brno), který bude mít jako radní v gesci právě oblast kultury a sociálních věcí.

Znovu chce také otevřít otázku Janáčkova kulturního centra. Projekt špičkového koncertního sálu, v němž by našla zázemí třeba brněnská filharmonie, je už léta de facto na mrtvém bodě, především kvůli financím.

4) Doprava

Parkování – dlouhodobá Achillova pata jihomoravské metropole. Doprava je proto oblastí, kam chce čtyřkoalice upřít svoji pozornost co nejdříve. „Chtěli bychom prosadit systém rezidenčního parkování a vytvořit síť záchytných parkovišť,“ řekl budoucí primátor a lídr hnutí ANO Petr Vokřál. To už mělo v plánu současné vedení Brna, ale neuspělo.

Koalice slibuje také rozšíření služeb dopravního podniku, tramvaje by měly obsluhovat nově i kampus v Bohunicích a Kamechách. „Chceme zatraktivnit veřejnou dopravu. Náš návrh spočíval v tom, že bychom slevnili cenu roční jízdenky na MHD o 2 500 korun,“ uvedl Martin Ander ze Strany zelených. Větší podporu by v následujících čtyřech letech také měla mít cyklistická doprava.

Rodící se koalice se nevyhnula ani otázce modernizace brněnského nádraží. K žádné ze zvažovaných možností se ale jednoznačně nepostavila. Slibuje veřejnou diskusi o projektu a také změnu územního plánu, která do budoucna neznemožní ani jednu z variant.

5) Rodina, školství a sociální oblast

Zajistíme dostatek míst v mateřských a základních školách – slib čtyřkoalice voličům. S nedostatkem míst především ve školkách se město potýká dlouhodobě. Bývalé vedení radnice sice pravidelně do výstavby nových míst investovalo, vznikala ale pomaleji, než bylo potřeba.

„Prioritou musí zůstat také výstavba domovů pro seniory. Chceme podporovat projekty jako je domov ve Vojtově ulici,“ dodala k problematice budoucí 1. náměstkyně primátora Klára Liptáková (KDU-ČSL).

6) Veletrhy Brno

Pod drobnohledem budoucích radních se ocitlo také brněnské výstaviště. „Nepřipustíme ztrátu kontroly nad areálem BVV z důvodu strategického umístění ve městě, zrevidujeme zastupitele města v radě výstaviště a projednáme dlouhodobou strategii s německým partnerem, budeme se snažit o snížení zadlužení,“ slibuje dokument.