František Radkovský bude plzeňským biskupem ještě rok, rozhodl papež

Plzeň – Oblíbený plzeňský biskup František Radkovský oslavil 3. října pětasedmdesátiny, v souvislosti s čímž splnil svou povinnost podle církevního práva a odeslal rezignaci papeži Františkovi. Hlava katolické církve ale rozhodla o setrvání významného českého biskupa v čele plzeňské diecéze ještě jeden rok. Mezitím se bude hledat jeho nástupce.

Podle kodexu církevního práva má každý biskup římskokatolické církve povinnost při dovršení 75 let zaslat svou abdikaci papeži. Apoštolský Nuncius Giuseppe Leanza nyní doručil papežovo rozhodnutí ponechat Radkovského na další rok diecézním biskupem. „Mezitím se Apoštolská nunciatura postará o hledání kandidátů vzhledem k posloupnosti a zahájí obvyklý kanonický proces pro určení nového plzeňského biskupa,“ uvádí se podle mluvčí plzeňské diecéze Aleny Ouředníkové v Leanzově dopise.

Úřad biskupa plzeňské diecéze, která je v České republice druhou nejmladší, zastává František Radkovský od jejího vzniku v roce 1993. Mezi věřícími, ale i laickou veřejností Plzeňského kraje se těší významný církevní představitel velké oblibě. Až bude vybrán jeho nástupce, chtěl by sloužit v některé z farností. Diecéze se vyznačuje výrazným nedostatkem kněží.

Hledání nového biskupa může být dlouhodobá záležitost. Začne dotazováním u biskupů a kněží v celé ČR na ideálního kandidáta. Apoštolský nuncius pak vybere tři jména a rozešle je s podrobným dotazníkem biskupům a kněžím. Z jejich odpovědí pak vypracuje profily kandidátů a předá je papeži, který spolu se svými poradními orgány rozhodne o novém plzeňském biskupovi.

František Radkovský

  • Narodil se v Třešti na Jihlavsku a po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Telči vystudoval matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě pražské Univerzity Karlovy.
  • Po promoci v roce 1962 a základní vojenské službě pracoval jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a později v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se podílel na přípravě modernizace výuky matematiky.
  • V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze v červnu 1970 a poté působil jako duchovní v Mariánských Lázních a ve Františkových Lázních.
  • V březnu 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem aggarským a světícím biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška následující měsíc. Za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: „Uvěřili jsme v lásku“.