Restaurátoři odkryli 500 let starou fresku s ženou majitele šenku

Olomouc Restaurátoři odkryli na fasádě domu v historickém centru Olomouce nezvyklou „světskou“ fresku z počátku 16. století. Malba znázorňuje honosně oblečenou ženu s hroznem vína u hlavy, modelem kostela v rukou, vedle ní jsou kupecké erby. Pravděpodobně jde o majitelku domu, ve kterém býval před pěti sty lety vinný šenk. Malba, která je jediná svého druhu v Olomouci, je výjimečná hlavně civilním motivem. Na dochovaných freskách z té doby jsou totiž především světci.

Restaurátoři objevili nástěnnou malbu ženy v olomoucké Univerzitní ulici číslo 226 už v osmdesátých letech minulého století. Tehdy ji ale neodkryli celou a navíc ji nevhodně domalovali. Po třiceti letech byla nutná oprava, při té se dostali k původní podobě z roku 1523 a objevili další motivy jako dva erby a nápis.

„Je to malba z doby pozdní gotiky, ale ve stylu jsou už patrné prvky rané renesance. Je to velmi cenný doklad živnosti. Žádnou jinou takovou fresku v Olomouci nemáme,“ řekl restaurátor Radomír Surma. Vyobrazená žena je asi padesátiletá a je bohatě oblečená. Na sobě má dlouhý zelený sametový plášť s kožešinovou podšívkou. Z čepce jí visí vinný hrozen, v ruce drží model gotického kostela.

Video Restaurátoři odkryli vzácnou fresku.
video

Restaurátoři odkryli vzácnou fresku.

Restaurátoři odkryli vzácnou fresku.

Telefonát Moniky Fleischmannové

Restaurátorům se podařilo také odkrýt původní německý nápis. „Pomocí specifického rozlišování určitých tahů štětce malíře jsem objevil stopy písma. Stojí tam – Nikolas Brada z Colce, vinný šenk,“ uvedl restaurátor. Tuší, že pod fasádou je ukrytá druhá část malby, na které předpokládá majitele šenku a ženina manžela. To ukáže až další práce na fresce, ve které chce pokračovat na jaře.

Surma odhaduje, že podobné fresky by se daly najít i na dalších domech v Univerzitní ulici. Problém je, že nepatří městu, ale soukromníkům, a ti musí s restaurátorskými pracemi souhlasit a také je hradit. I dům s malbou šenkýřky je soukromý, majitel si obnovení malby přál a restaurování zatím platil ze svého. Radnice tvrdí, že může majitelům historických domů s náklady pomoci. „Vlastníci si mohou požádat o dotaci z programu regenerace,“ uvedl mluvčí Olomouce Michal Folta.