Ve Slavonicích pokáceli stoleté lípy, místní protestují

Slavonice – Čtvrtinu vzrostlé lipové aleje pokáceli dřevorubci ve Slavonicích. Nezastavily je ani protesty místních, kteří stromořadí bránili. Podle posudků byly stromy ve špatném stavu a ohrožovaly okolí. Musely navíc ustoupit opravě rozpadajících se břehů potoka. Další plánované kácení ale odbor životního prostředí zakázal, což ochránci přírody považují za malé vítězství.

Bagry teď ve Slavonicích odstraňují metrové pařezy po šesti zhruba stoletých lípách, které už šly k zemi. Na další čtyři se ještě dřevorubci chystají. Martina Havlíčková, organizátorka protestu proti kácení k tomu říká: „Těch šest lip bylo pokáceno na základě rozhodnutí z roku 2012, kdy město už vědělo, že stromy v lipové aleji jsou ve velmi špatném stavu. Od té doby neprovedlo žádnou arboristickou péči na těchto stromech, a právě proto jsou nyní povoleny ke kácení další čtyři lípy. To znamená, že když to tímto tempem půjde, za chvíli nemáme v naší aleji žádné lípy.“ 

Radnice svůj postup hají. Hnijící stromy byly nebezpečné – například při silném větru se v roce 2013 dvě lípy vyvrátily a spadly přímo na stezku. Starosta Slavonic Hynek Blažek (SPZ) říká, že se začalo kácet na základě pravomocného rozhodnutí odboru životního prostředí. „To bylo dokonce zrevidováno na základě impulsu veřejnosti Krajskou inspekcí životního prostředí,“ doplnil. Starostat dále argumentuje tím, že kácení souvisí s velkou investicí podpořenou dotací Evropské unie na regulaci potoka: „Stavební zásah zasahuje téměř až do kořenového systému stromů.“

Podle ochránců přírody k tomuto stavu ale nemuselo vůbec dojít. Radnice se měla v minulých desetiletích o stromy víc starat. Martina Havlíčková, organizátorka protestu proti kácení uvedla: „Hlavní problém vzrostlých stromů ve Slavonicích je dlouhodobě zanedbaná péče. Druhá věc je neprojednávání rozvoje veřejného prostoru s občany – jak bude pečováno o staré stromy, jak bude dosazováno a jak veřejný prostor bude vypadat.“ Ve městě je podle ekologických aktivistů zanedbaná podstatná část zeleně. Obávají se proto dalšího kácení. Michal Ruman, lektor ekologické výchovy řekl: „Město vlastně nedbalo doporučení různých odborných komisí.“ A Olga Žampová, provozovatelka spolkového domu, který s kácenou alejí sousedí, doplnila: „Péče dobrého hospodáře, ta průběžná, každodenní, neprobíhá.“

Starosta Slavonic Hynek Blažek (SPZ) ale výtkám ochránců přírody oponuje: „Stromy byly řádně zkontrolovány, přezkoumány tak, že jsou poškozené, jsou prohnilé, mají narušený kořenový systém a je prokazatelné, že opravdu ty stromy se vyvracejí, padají a způsobují škody na majetcích i případně mohou ohrožovat zdraví obyvatel.“

Radnice chtěla původně pokácet polovinu aleje, tedy dvacet stromů, nakonec ale od plošného zásahu na pravém břehu potoka upustila. Musela, nezískala další povolení. Další kácení už teď radnice neplánuje. Stromy pouze prořeže, aby neohrožovaly okolí.

Video Kácení lip ve Slavonicích
video

Kácení lip ve Slavonicích

Vykácená alej u železnice v Dačicích

Na konci října letošního roku vykácela Správa železniční dopravní cesty pás stromů a křovin podél trati v Dačicích. Podle místního odboru životního prostředí zcela bez povolení. Zahájí s ní proto řízení, ve kterém může dostat pokutu až milion korun. Správce trati se bránil, podle něj hrozilo, že stromy spadnou do kolejiště. S postupem ale nesouhlasila ani Česká inspekce životního prostředí. Správci tratí proto tento postup celorepublikově zakázala.

Místo dubů a akátů v bezprostřední blízkosti třísetmetrového úseku trati u dačického nádraží zbyly na konci října jen pařezy. Podle šetření úředníků z městského odboru životního prostředí zmizely ze stráně minimálně dvě desítky stromů, na jejichž kácení bylo nutné povolení. „Jako správní orgán jsme je upozornili, aby v činnosti nepokračovali. Pokračovali ale dál a navíc poškodili dřeviny, které zde zůstaly,“ řekl tehdy vedoucí dačického odboru životního prostředí Jiří Müller.

Železničáři se ale bránili, že povolení nepotřebovali. Stromy v prudkém svahu podle nich ohrožovaly vlaky a cestující. Správa železniční dopravní cesty tvrdí, že se v tomto případě opírala o zákon o drahách, který jí dokonce přikazuje povinnost zabezpečit plynulou a hlavně bezpečnou drážní dopravu. Podle mluvčího SŽDC Jakuba Ptačinského byly stromy napadané hnilobou a měly poškozené kořenové systémy. Kořeny navíc rozvracely skalní masiv nad tratí. „Pokáceny byly správně, rozhodně správně,“ dodal. Za správci kolejí stáli i strojvůdci. Podle nich stromy u tratí ohrožují dopravu, kácet by se naopak mělo mnohem víc. 

Na stranu úředníků z Dačic se ale naopak postavila Česká inspekce životního prostředí a správci tratí tento postup celorepublikově zakázala. „SŽDC musí řádně podat žádost a příslušný orgán ochrany životního prostředí pak musí vydat povolení,“ řekla Jitka Kubalíková z odboru ochrany krajiny, ČIŽP České Budějovice. Správce tratí ale tvrdí, že má právní posudek z Masarykovy univerzity, podle kterého na svých pozemcích o povolení žádat nemusí. Pokuty se proto neobává.

Ministerstvo životního prostředí jedná s resortem dopravy o nápravě směrnic. Podobných případů je totiž v Česku víc. „O problematice víme, dochází ke kolizi ve výkladu zákonů, připravujeme metodiku ohlašování, která nebude v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Nevykácené nebezpečné stromy u železnice na Třeboňsku

Koncem září narazil vlak do spadlého kmene v takzvaném zeleném tunelu na trati mezi Třeboní a Majdalenou. Strojvůdce Ivo Vlachynský tam v minulosti před stromem musel nouzově brzdit už dvakrát a v září k tomu řekl: „Je to šok, vlak má několik tun a při rychlosti 80 kilometrů, kterou se tady běžně jezdí, je minimální šance, že se vám podaří zastavit.“ I když se v takových případech při nárazu – v lepším případě – nikomu nic nestane, zkomplikuje to na několik dalších hodin cestování v daném úseku. Trať na Třeboňsku patří k nejzarostlejším v republice, lesy v jejím okolí rostou na písku, místy dokonce v záplavové oblasti.

Strojvůdci v září protestovali, že problém nikdo neřeší. Správci trati ale tehdy oponovali - rozsáhlejšímu kácení podél kolejí podle nich bránila ochrana životního prostředí. Marek Illiaš, mluvčí SŽDC, k tomu v září uvedl: „Správa železniční dopravní cesty kácí tyto dřeviny v maximální možné míře, kterou jí umožňuje zákon.“ Vratislav Vozník ze sdružení Arnika k tomu tehdy uvedl: „Stav stromů okolo železnic je dán dlouhodobou neúdržbou. A vykácet všechny stromy je sice rychlé, nicméně uškodí to životnímu prostředí.“


/*json*/{"map":{"lat":49.07395616793977,"lng":15.276190337499997,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":49.00094298321501,"lng":15.347900390625,"type":"","description":"Slavonice"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/