Tahanice o nádraží stojí brněnskou kasu miliony

Brno – Referendum nebude, referendum bude. Tahanice o polohu brněnského hlavního nádraží zaměstnávaly celý letošní rok média, občanské aktivisty, politiky i magistrátní úředníky. A také právníky, kteří si podle sdružení Děti Země jen letos naúčtovali za služby pro magistrát téměř dva miliony korun. Bývalé vedení města v tom problém nevidí.

Podpisové stánky v ulicích, demonstrace a žaloby. Aktivisté, kteří chtějí, aby o poloze brněnského vlakového nádraží rozhodli v referendu sami Brňané, měli letos napilno. Poté, co jim magistrátní úředníci nadvakrát neuznali dostatečný počet podpisů pro vyhlášení referenda, se jich nakonec zastal soud.

Všechny tři žaloby aktivistů i další tahanice o územní rozhodnutí znamenaly práci pro právníky, kteří pro magistrát dělali analýzy. Podle organizace Děti Země si město najalo v červnu 2014 za 2,4 milionu korun pražskou externí advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners. Advokáti si za pět měsíců za své právní analýzy naúčtovali až 1,9 milionu korun.

Video O nádraží hovoří náměstek primátora Martin Ander (SZ)
video

O nádraží hovoří náměstek primátora Martin Ander (SZ)

„To, že si politici za veřejné peníze najímají proti angažované veřejnosti externí advokátní kanceláře, je nejjednodušší způsob, jak tyto prostředky ve velkém a nekontrolovatelně odklánět a ještě tvrdit, že chybějí v ekologické, sociální či kulturní oblasti,“ kritizoval bývalé vedení Brna předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Za co Brno platilo?

Právní rady o referendu o poloze nádraží v Brně:

 • příprava dopisu zástupci přípravného výboru za vyhlášení referenda
 • revize vyjádření magistrátu k žalobě přípravného výboru o kvalitě návrhu
 • příprava vyjádření města Brna k třetímu soudnímu sporu o kvalitě návrhu
 • příprava vyjádření města Brna ke dvěma kasačním stížnostem přípravného výboru
 • analýza judikatury o místním referendu
 • analýza třetího rozsudku krajského soudu o tom, že návrh je bezvadný
 • analýza rozhodnutí NSS o námitce podjatosti
 • analýza o navržených dvou otázkách referenda (Děti Země ji mají k dispozici)
 • analýza o možnosti doplnit návrh o nový termín konání referenda (Děti Země ji mají k dispozici)

Právní rady o čtyřech odvoláních proti vydání územního rozhodnutí dne 18. září 2013:

 • analýza rizika systémové podjatosti zaměstnanců magistrátu města Brna, včetně rešerše judikatury a návrhu dalšího postupu
 • analýza rizik způsobu řešení podaných odvolání
 • analýza změny odvolacího orgánu místo magistrátu Brna
 • analýza a příprava stanoviska proti všem odvoláním, včetně rešerše judikatury

Zdroj: Děti Zěmě (výtah z činnosti advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, s. r. o., za období červen až listopad 2014)


Naopak bývalý náměstek primátora Robert Kotzian (ODS) v tom problém nevidí. „Uzavření této smlouvy na právní služby považuji za jedno z nejlepších rozhodnutí ve prospěch rekonstrukce železničního uzlu Brno. Město stojí tváří v tvář armádě právníků hrazených kdovíjakým způsobem a napadajících rozhodnutí, která souvisejí s železničním uzlem Brno. Je potřeba, aby se město aktivně bránilo,“ řekl ČT Kotzian.

Za posledních 20 let město podle odhadů investovalo do dokumentů, studií nebo architektonických soutěží souvisejících s nádražím až 100 milionů korun. Půl milionu spolknul třeba propagační klip. Většina hotových materiálů popisuje polohu nádraží u řeky, tedy odsunutou. Informační materiály o variantě nádraží v centru ale budou muset vzniknout také, aby měli Brňané dostatek informací pro rozhodování u referenda v roce 2016.

„Pod Petrovem“, nebo „u řeky“?

Nerudovská otázka Kam s ním? zaměstnává Brňany v případě vlakového nádraží už léta. První možností je varianta „pod Petrovem“, která navrhuje ponechat nádraží v centru města ve stávající poloze. Železniční trať by zůstala zachována, nádraží by se modernizovalo a rozšířilo směrem k oblasti tzv. Malé Ameriky. Odborníci odhadují, že přebudování stávajícího nádraží by trvalo déle než odsunutá varianta. Plusem pro cestující by naopak byla výborná dostupnost nádraží v centru města.

Tzv. odsunutá varianta, zvaná také poloha „u řeky“, znamená přesun železničního tělesa o 800 metrů na jih. Vlaky by měly zastavovat v sousedství autobusového nádraží Zvonařka. U nádraží má vzniknout nová čtvrť s kompletní infrastrukturou a tramvajovou dopravou. Postavit nádraží na zelené louce bude pravděpodobně rychlejší, nevýhodou je větší vzdálenost od centra.

O poloze nádraží se v Brně konalo v roce 2004 referendum, jehož výsledky ale nebyly závazné. Letos aktivisté usilovali o vyhlášení nového referenda. Nejprve to vypadalo, že pro něj nesehnali dost podpisů, soud pak ale došel k závěru, že úředníci některé podpisy vyřadili neoprávněně. Po komunálních volbách se navíc do čela města dostala čtyřkoalice nakloněná všelidovému hlasování o nádraží. Podle posledních debat by se mělo referendum konat s krajskými volbami na podzim 2016. Investor stavby nádraží, Správa železniční dopravní cesty, by měl mít do té doby hotovou studii proveditelnosti obou variant.