Česká televize bude mít Diváckou radu pro lepší kontakt s diváky. Zasedne v ní přes šedesát osobností

V České televizi proběhlo první setkání Divácké rady, která bude fungovat jako poradní orgán generálního ředitele Petra Dvořáka a zároveň posílí zpětnou vazbu s diváky a veřejností. Členy rady budou zástupci institucí a spolků, které sdružují různé divácké skupiny a zároveň se angažují ve veřejném životě. 

Pozvánku do rady dostalo asi šedesát institucí, sdružení nebo spolků. Jde například o Českou unii sportu, Národní radu osob se zdravotním postižením, řadu odborových organizací, ale i církve, neziskové organizace nebo Český svaz rybářů.

Pozvání na první setkání přijali například kardinál Dominik Duka, ředitel České filharmonie David Mareček, tajemník Hospodářské komory Tomáš Vrbík, ředitel Národního divadla Jan Burian nebo prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Seznam sdružení či spolků v radě není konečný a může se dál rozšiřovat.

Úvodní setkání Divácké rady
Zdroj: ČT

„Chtěli bychom s nimi diskutovat, jak se má veřejná služba České televize dál rozvíjet… Jestli případné rozšiřování služby, kterou ČT poskytuje svým divákům, jde směrem, který vytváří novou přidanou hodnotu, novou veřejnou službu, kterou naši diváci očekávají,“ nastínil smysl rady Dvořák. Jednotlivé instituce by díky tomu také mohly lépe hledat cestu, jak s televizí efektivněji spolupracovat.  

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula široké složení rady ocenil: „Určitě to může přispět ke zlepšení vztahů veřejnosti k České televizi, a také České televize k veřejnosti.“ Podle vysokoškolského pedagoga a mediálního analytika Josefa Šlerky bude Divácká rada pro ČT cennou zpětnou vazbou.  

Petr Dvořák s inovovaným logem ČT

Petr Dvořák

generální ředitel České televize

„Diváckou radu vnímám jako další z forem komunikace s diváky České televize. S jejími členy bych chtěl konzultovat nejenom stávající programovou nabídku a připravované programové plány České televize, ale také institucionální kroky, principy veřejné hodnoty či diskutovat o návrzích na rozšiřování poskytované veřejné služby.“

Petr Dvořák

generální ředitel České televize

Rada se poprvé sešla v pondělí 8. ledna, první oficiální zasedání má naplánované na 16. dubna. Scházet by se měla alespoň dvakrát ročně. Podněty do rady bude možné dávat písemně nebo je vznášet ústně přímo na jednání.

„Po každém zasedání vznikne zápis, který bude obsahovat jak témata, která bude Divácká rada probírat, tak i jednotlivá opatření, která by měla Česká televize přijímat,“ dodal generální ředitel. 

Inspirace ze zahraničí

Divácká rada byla součástí kandidátského projektu, se kterým Petr Dvořák loni obhájil post ředitele České televize. Inspiraci si vzal ze zahraničí. Podobné poradní orgány fungují například v Německu, Rakousku nebo ve Velké Británii: „Trend jde k tomu, aby se instituce našeho typu prostřednictvím takových orgánů pokoušely co nejvíce komunikovat se svými diváky,“ uvedl Dvořák.