Z výstavy Sluneční králové

Národní muzeum otevírá ve výjimečné době výjimečnou výstavu. Sluneční králové provedou starým Egyptem

Do nejstaršího období egyptské říše zavede návštěvníky nová výstava Národního muzea. Pod názvem Sluneční králové prezentuje mimo jiné i největší archeologické objevy českých egyptologů při výzkumu v egyptském Abúsíru. Prohlédnout si je možné téměř tři stovky vzácných předmětů starých téměř pět tisíc let. Muzeum upozorňuje, že podobný soubor nebyl dosud na světě vystaven a Sluneční králové nemají svým rozsahem mezi českými egyptologickými výstavami obdoby. 

 

Lokalita Abúsír je součástí pyramidových polí táhnoucích se od dnešní Káhiry v délce několika desítek kilometrů na jih až k Fájúmské oáze. V dobách Staré a Střední říše právě v této oblasti vznikaly největší pyramidové komplexy panovníků a pohřebiště příslušníků jejich rodin, vysokých hodnostářů, ale i obyčejných lidí. 

S lokalitou jsou spojeni i sluneční králové, jak jsou označováni panovníci 5. staroegyptské dynastie, kteří uctívali slunečního boha Rea. Čtyři z těchto panovníků si postavili své zádušní komplexy právě v Abúsíru.

Splněný sen

Příprava výstavy zabrala desetiletí, usilovat o prezentaci exponátů z Egypta začalo Národní muzeum ještě před sametovou revolucí. Muzeum o Slunečních králech mluví jako o výjimečné výstavě ve výjimečné době.

Zhruba devadesát artefaktů přicestovalo přímo z Egypta, další jsou zapůjčeny ze světových muzeí. K vidění jsou rovněž předměty, které Národní muzeum získalo jako československý podíl na nálezech učiněných expedicí Univerzity Karlovy v Abúsíru. Čeští egyptologové v této lokalitě působí od přelomu padesátých a šedesátých let.

Celková pojistná hodnota vystavených předmětů dosahuje miliardy korun. Do Prahy byly převezeny za přísných bezpečnostních podmínek. „Řada z artefaktů opouští hranice Egypta úplně poprvé a některé z nich i naposled,“ upozornil egyptský ministr pro památky a cestovní ruch a také egyptolog Khaled El-Enany.

„Výstava Sluneční králové je nejen splněným snem Národního muzea i několika generací českých egyptologů, ale též jednou z nejvýznamnějších výstav, kterou Národní muzeum za dobu své existence uspořádalo. Návštěvníci Národního muzea budou mít možnost téměř půl roku obdivovat světově unikátní soubor tisíce let starých egyptských památek,“ dodává generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Sochy faraonů a chrámy králů

Největší vystavené poklady spadají do doby třetího až prvního tisíciletí před naším letopočtem. Unikátem jsou například královské sochy faraona Raneferefa, jeden z největších dochovaných souborů královské plastiky doby Staré říše. Mezi historicky nejcennější objevy české expedice v Abúsíru patří právě chrámový komplex tohoto panovníka, který ukrýval mimo jiné papyrový archiv popisující kult a provoz chrámu.

Rozsáhlý je i soubor soch z hrobek princezny Šeretnebtej a písaře Nefera. Do zádušního chrámu krále Sahurea a slunečního chrámu krále Niuserrea i na další místa starého Egypta návštěvníky navíc přenese audiovizuální projekce.  Audiovize umožní nahlédnout také do nevykradené hrobky velmože, která byla nalezena osmnáct metrů pod zemským povrchem.

Veřejnost přivítají Sluneční králové 31. srpna, výstava potrvá do 7. února. Doprovázejí ji přednášky egyptologů, promítání nebo egyptologická noc v muzeu. 

Video Slavnostní zahájení výstavy Sluneční králové
video

Slavnostní zahájení výstavy Sluneční králové v Národním muzeu

Slavnostní zahájení výstavy Sluneční králové v Národním muzeu

Události: Národní muzeum zahájilo výjimečnou výstavu o starém Egyptě