Jako skládačka. Výstava, kterou lze rozebrat, rozebírá flexibilitu měst

Městská zástavba není něco definitivního, je třeba počítat s tím, že urbanistické plány se mění. Vztah mezi prostorem a jeho flexibilitou v čase zajímá nyní pražskou Galerii Jaroslava Fragnera, která představuje pět významných urbanistických projektů. Vytvořila je studia agps architecture v Curychu a Los Angeles. Výstavu agps transformations si ale nejdřív museli návštěvníci sami postavit.

Video Události v kultuře
video

Flexibilita urbanistických plánů tématem výstavy

„Vybrali jsme pět projektů, které fungují už delší dobu a ukazují všechny roviny: od plánování přes stavbu až po každodenní život,“ uvedl k výstavě architekt z agps architecture Manuel Scholl. Podle skutečných urbanistických projektů pak vznikly modely v měřítku 1:200. 

Zmíněné modely ale napřed návštěvníci při zahájení výstavy museli sestavit z více než tří stovek dřevěných židlí. Jako manuál ke skládačce jim sloužili urbanistické plány konkrétních měst na stěnách galerie. „Chtěli jsme lidem přiblížit, jak se tyto projekty vyvíjely, kdo je stavěl, kdo měl jaký vliv na vývoj městských částí,“ vysvětlil architekt Matěj Draslar, spojený také se švýcarským studiem agps architecture.

Výstava tak názorně upozorňuje, jak je podstatné, aby byly urbanistické plány přizpůsobitelné, tedy aby jejich tvůrci od začátku počítali s tím, že způsob života a potřeby lidí v zástavbách se v průběhu času mění. „Je důležité, jak tyto struktury fungují pro občany – sociálně, urbanisticky i dopravně – a jak příjemně se nám bude v českých městech žít,“ dodává ředitel Fragnerovy galerie Dan Merta.

agps transformations ze zahraničních měst zůstanou pro tuzemské návštěvníky inspirací do 14. října. Poté výstava skončí podobně jako začala – židle, z nichž jsou modely sestavené, si mohou lidé rozebrat a odnést domů.