Z výstavy Světlo v obraze: český impresionismus

Jízdárna Pražského hradu vynesla české impresionisty na světlo

V Jízdárně Pražského hradu je k vidění český impresionismus. Z tuzemských autorů je ve více než pěti stech vystavených dílech zastoupena například tvorba Maxe Švabinského, Antonína Slavíčka nebo Václava Radimského. Na výstavě Světlo v obraze ale nechybí ani plátna těch, kteří tuzemské umělce inspirovali, včetně jednoho z nejslavnějších impresionistů - Clauda Moneta.

 

Obrazy jsou seřazeny podle námětů, návštěvníci tak mohou porovnat impresionistické malby zahrad a parků, zimního období, vody či venkova. Například od Maxe Švabinského si mohou prohlédnout obraz Chudý kraj z přelomu 19. a 20. století, modelem pro dívku sedící ve vřesu byla výtvarníkova první žena.

Své přírodní motivy mohl Švabinský vystavovat i o půlstoletí později v době, kdy výtvarným přehlídkám dominovala vyobrazení dělníků. Nicméně Československou cenu míru obdržel v roce 1951 za portrét komunistického hrdiny Julia Fučíka. „Zažil monarchii, první republiku, protektorát, komunisty. Byl to velice sebevědomý umělec a režimy si na něj nikdy nedovolily,“ uvedl o Švabinském kurátor výstavy Michael Zachař. „Ale pokud byly úkoly, držel se zadání.“

Video Události v kultuře
video

Výstava v Jízdárně přibližuje český impresionismus

Rozdílný osud stihl Václava Radimského, malíře, který pro Švabinského a další české umělce impresionismus objevil. Přesto se na tohoto autora po jeho smrti v roce 1946 téměř zapomnělo. „Byl označován za buržoazního mazala,“ vysvětlil Zachař, „rehabilitaci zažívá až teď.“

Radimského obrazy visí na výstavě hned vedle děl zakladatele světového impresionismu - Clauda Moneta, který byl učitelem českého výtvarníka. Některé jejich malby jsou téměř k nerozeznání. Radimský často maloval i givernské zahrady francouzského impresionisty, na jednom z obrazů v nich zachytil i Moneta.

Na výstavě s podtitulem „inspirace blízké i vzdálené“ jsou k vidění také díla Joži Uprky, Vojtěcha Preissiga či Františka Kupky, ze zahraničních malířů pak tvorba Eugèna-Louise Boudina nebo Andreje A. Zareckého. Světlo v obraze, které připravil Spolek výtvarných umělců Mánes, lze v Jízdárně zhlédnout do 7. ledna příštího roku.