Monumentální obraz Patrika Hábla připomíná zmizelé z Terezína

Nová výstava Patrika Hábla v Terezíně se prostřednictvím siluet a stínů vyrovnává s pohnutou minulostí tohoto místa. Terezínskou pevností prošly během druhé světové války tisíce lidí. Instalace nazvaná Introspekce se nachází v Malé pevnosti v bývalé cele číslo 41.

Video Události v kultuře
video

Monumentální obraz Patrika Hábla připomíná zmizelé z Terezína

„Ten prostor je extrémně silný a náročný, pro mne to bylo mentálně velmi složité. Nicméně snažil jsem se vytvořit linku putujících postav,“ popisuje Patrik Hábl rozměrné dílo, které se táhne v délce padesáti metrů.

Řadu bílých těl doplňuje jako negativ motiv černých postav. Podle umělce se dílo snaží zachytit vzpomínky na osoby, které už zmizely: „Historii se snažíme vytěsnit, ale právě skrze historii a minulost můžeme porozumět přítomnosti. Toto téma je stále aktuální.“

Malíř a grafik Patrik Hábl často pracuje na rozměrných dílech, které mají blízko k expresivní abstrakci. Tematicky se věnuje krajině nebo náboženské tvorbě. Expozice nazvaná Introspekce potrvá ve výstavním prostoru terezínské Malé pevnosti do konce října.

V Malé pevnosti od června 1940 sídlila věznice gestapa, ve vedlejší Hlavní pevnosti bylo umístěno židovské ghetto. Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.

Posláním památníku je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace.