Nestačí jen žvanění. Kurt Gebauer hledá domov

Sochař a výtvarník Kurt Gebauer vystavuje v kapli sv. Jana Křtitele v pražské Holyni. Výstava s názvem Kde domov můj? je součástí projektu Galerijní laboratoř. Ve stísněném sakrálním prostředí modlitebny se Gebauer zamýšlí nad tématem uprchlíků.

Video Události v kultuře
video

Kurt Gebauer vystavuje v kapli

„Jsme velmi rádi, že Kurt Gebauer reflektoval na naši výstavní nabídku a prezentuje zde výstavu, která přesně zapadá do tematického cyklu. Týká se aktuálních událostí v republice, to jest xenofobie, nenávisti k uprchlíkům,“ uvedl kurátor výstavy Matouš Karel Zavadil.

Gebauer v kapli pověsil fotografii nazvanou Vyhnání z ráje, kterou loni prezentoval v nonstop galerii Lauby. Snímek zachycující dramatický exodus uprchlíků pochází od neznámého autora, umělec ho stáhl z internetu a následně mnohonásobně zvětšil do rozostřeného obrazu. 

„Na veřejnosti se vždycky snažím působit na vizuálno. Co se děje, je důležité. Jenom slova ale nestačí. Významy se totiž rychle devastují a lidé už je pak nevnímají. Zatímco vizuální vjem je rychlý a silný a může vyvolat i jiné emoce než jen žvanění,“ podotýká Gebauer.

Ze slov se skládá druhé vystavené dílo – inspirací k Úsvitu české hymny bylo zakončení projevu Miloše Zemana na Albertově před dvěma lety při výročí 17. listopadu. Na závěr zazpíval poslanec Marek Černoch hymnu, popletl ale slova.

Úsvit české hymny 

Kde domov můj?
Zděs domov můj.
Voda bručí po skulínách,
bory čumí po Stalinách.
V sadě skví se zmaru květ,
zemský ráj to naposled.
Země čeká, pozor stůj,
Země česká, pozororůj! 

Otázku „kde domov můj?“ zodpovídá Kurt Gebauer v galerijní kapli do konce července. Poté ho vystřídá japonská umělkyně Kaoru Ishida se svou výstavou Otisky modliteb.