Giacometti, Picasso, Chirico. Kdo v umění 20. století něco znamenal, visí v Liberci

Giacometti – Picasso – Chirico. Tři jména, která vymezují stejnojmennou výstavu v Oblastní galerii v Liberci. Představuje kolekci několika desítek děl významných osobností evropského výtvarného umění minulého století. Liberec se stal třetím a zároveň posledním evropským městem, kde se tato výstava koná.

 

„Podařilo se sem výstavu dostat především díky naší dlouhodobé spolupráci s augsburskými kolegy,“ vysvětlil ředitel galerie Jan Randáček, jak se Liberec výstavním programem zařadil po bok galerijních institucí ve Vídni a Augsburgu. 

Pořádání výstavy považuje Randáček za výjimečnou událost: „Zařadí se mezi naše nejvýznamnější, co se týče evropského umění. V celé historii galerie bych to přirovnal k tomu, když se nám povedlo udělat výstavu kompletního grafického díla Albrechta Dürera nebo když jsme měli výstavu Markuse Lüpertze.“

Desítky obrazů pochází ze soukromé sbírky rakouského sběratele a galeristy Helmuta Klewana, který se zúčastnil i liberecké vernisáže. „Obrazů je vystaveno přes sto šedesát od šedesáti autorů. K těm nejznámějším patří určitě jména jako Picasso, Giacometti, de Chirico nebo André Masson. Z těch možná méně známých, ale rozhodně významných autorů jsou zastoupeni především rakouští akcionisté, jako je Günter Brus, Arnulf Rainer, Marie Lassnig,“ doplnil Jan Randáček konkrétní výtvarníky, s jejichž díly se návštěvníci mohou seznámit.

Výstava obrazů, soch a grafik potrvá v oblastní galerii do 1. října.