Výročí Moravského zemského muzea pokračuje pod taktovkou dějin divadla

Moravské zemské muzeum si letos připomíná dvousté výročí svého založení. Veřejnosti při této příležitosti mimo jiné výstavami přibližuje sbírky jednotlivých odborných pracovišť. Do 9. července představuje v Dietrichsteinském paláci exponáty z Oddělení dějin divadla Uměnovědného muzea.

Stříbrná taktovka dirigenta Neumanna
Zdroj: Moravské zemské muzeum

K nejvzácnějším předmětům na výstavě patří stříbrná taktovka s polodrahokamy, kterou vojenská kapela věnovala v roce 1916 významnému brněnskému dirigentovi a skladatelovi Františku Neumannovi.

„Nedomnívám se, že by s ní mohl dirigovat obsáhlá hudební díla. Oproti klasické dřevěné taktovce je to opravdu velká váha,“ upozorňuje divadelní historička Andrea Jochmanová. Neumann by totiž při dirigování musel v ruce udržet zhruba dva kilogramy.

K vystaveným zajímavostem patří také kolekce sbírkových předmětů, které se pojí s premiérou hry Ze života hmyzu. Drama bratří Čapků poprvé vidělo publikum v Brně v roce 1922. Návštěvníci si mohou prohlédnout scénické a kostýmní návrhy tehdejší inscenace, nebo orchestrální party.

Video Události v kultuře
video

Moravské zemské muzeum představuje oddělení dějin divadla

Oddělení dějin divadla existuje od roku 1957, v současnosti spravuje více než 87 tisíc sbírkových předmětů týkajících se divadelní scény, převážně z devatenáctého a dvacátého století. 

Prezentaci divadelních sbírek vystřídá v Dietrichsteinském paláci instalace Botanického oddělení Přírodovědného muzea. Zemské muzeum mu vyhradí opět zhruba měsíc, výstava začne 11. července.