Ensemble Inégal dál znovuobjevuje Zelenkovy žalmy

Pražským kostelem u Salvátora bude ve čtvrtek znít hudba českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Premiéru druhého cyklu jeho slavnostních nešpor nastudoval soubor Ensemble Inégal. Záznam koncertu natočí Česká televize.

Video Události v kultuře
video

Ensemble Inégal uvede Zelenkovy nešpory

Téměř tři stovky let neslyšené žalmy zahraje v kostele svatého Salvátora na padesát hudebníků. Ensemble Inégal se do znovuobjevování Zelenkových žalmů pustil už loni a projekt rozložil do čtyř let.  

„Do té doby jsme se Zelenkovi věnovali velmi intenzivně, zahráli jsme spoustu jeho mší a oratorií. Přesto nás ta hudba překvapila. V jeho nešporních kompozicích jsme objevili kompoziční styl, který jsme do té doby neznali. Je dost klíčové, aby byl historický zápis správně přepsán do naší moderní notace, abychom ho mohli správně uchopit,“ vysvětlil umělecký vedoucí souboru Adam Viktora.

Stále je co objevovat 

I když Zelenku, dvorního skladatele saského kurfiřta a polského krále Augusta II., obdivovali jeho současníci, především Bach a Telemann, pro dnešní posluchače je stále neznámým autorem. Za objevitele jeho tvorby je u nás považován Bedřich Smetana – právě on uvedl v Praze, 118 let po Zelenkově smrti, jednu ze skladatelových orchestrálních skladeb. Ze současných hudebníků Zelenkovy skladby opět objevují například soubory Collegium 1704 či Ensemble Inégal. 

„Zelenkovy autografy leží pro každého, kdo o ně má zájem, v drážďanské zemské knihovně. Přestože jsou dostupné pro každého, je tam dodnes uloženo téměř sto skladeb, které od největšího českého barokního génia nikdy nikdo neslyšel,“ upozornil Adam Viktora.  

Druhá část cyklu slavnostních Zelenkových nešpor se, stejně jako první, objeví na digitálních nosičích. Premiéry koncertních provedení třetí a čtvrté části jsou naplánovány na nadcházející dva roky.