Národní divadlo zkoumá, zda Evropa vyhyne jako kolonie hlodavců

Jak blízko má člověk k laboratorní myši? Vymírá současná Evropa jako kolonie hlodavců? Národní divadlo se rozhodlo pro vědecký pokus. Výzkum vede režisér Jiří Havelka, který zve diváky na konferenci Experiment myší ráj. Své projevy přednesou přední myší intelektuálové, mimo jiné Taťjana Medvecká, Lucie Juřičková a David Prachař.

Experiment myší ráj
Zdroj: Národní divadlo

Nová scéna Národního divadla se proměnila v Kongresové centrum, kde myší intelektuálové diskutují na závažné téma: úpadek a postupné vymírání v době blahobytu. Myší společenství řeší stejné problémy jako má současná společnost: nízkou porodnost, nezaměstnanost a neschopnost žít v páru.

Blahobyt znamená smrt

Na počátku stála inspirace reálným vědeckým experimentem. Americký psycholog a etolog John B. Calhoun (1917 až 1995) studoval kolonie hlodavců žijící v ideálních podmínkách. Navzdory dostatku potravy a absenci predátorů zvířata vždy po určitém čase vyhynula.

Video Události v kultuře
video

Národní divadlo vede Experiment myší ráj

Vývoj jejich společnosti Calhoun popsal ve čtyřech krocích. Nejzajímavější je ten třetí, který bezprostředně předchází pádu. Mladí jedinci nenacházejí uplatnění ve společnosti a jejich frustrace je vede k bezdůvodnému násilí. Další jedinci se odmítají rozmnožovat.

Myší matky nedokážou donosit dítě, a pokud porodí, o svá mláďata okamžitě ztrácejí zájem. Objevují se tak zvaní „krasavci“, tedy jedinci, kteří se zajímají pouze o svůj vzhled, ale zcela se vyvazují ze sociálních vztahů. Čtvrtý krok Calhoun nazval fází smrti: pozorovaná skupina vymírá.

Dokumentární divadlo

Současné pesimistické náhledy na „starou a vymírající“ Evropu vedou ke srovnání s koncem římského impéria nebo právě s experimenty Johna Calhouna. „Z apokalyptických vizí se stal určitý trend, ale otázka je, jestli to nejsou jen slova, která protékají kolem nás,“ uvažuje režisér Jiří Havelka.

Součástí experimentu budou diváci, kteří dostanou myší masku a budou moci zasáhnout do toho, co vidí a slyší. Představení se řadí k proudu dokumentárního divadla. „Boom dokumentárního divadla je důkazem obrovské vůle divadla uniknout vlastní uzavřenosti,“ říká Havelka.

Premiéra představení Experiment myší ráj, která je zároveň poslední premiérou činohry Národního divadla na Nové scéně v letošní sezoně, se koná ve čtvrtek 26. května.