Prvenství pro Olomouc: Arcidiecézní muzeum patří do Evropského dědictví

Kde je „silně duchovní místo, v němž se protíná architektura, umění a lidské bytí v evropském kontextu“? V Arcidiecézním muzeu Olomouc, zní odpověď. Muzejní instituce právě díky této charakteristice získalo jako první v Česku označení Evropské dědictví (European Heritage Label).

Celkem titul získalo v letošním roce devět evropských pamětihodností. Na Arcidiecézním muzeu odborníci ocenili vedle výstavních prostor a bohatých sbírek i záměr představovat příběhy, které vypovídají o společně sdílených dějinách. Společné evropské ideály jsou pro ocenění jednou z podmínek.

Výběr probíhá ve dvou kolech – nejprve národní poroty vyberou své kandidáty, ty pak posoudí odborníci jmenovaní Evropským parlamentem. Do národního kola se přihlásilo šest uchazečů, do celoevropského kola postoupily kromě Arcidiecézního muzea ještě plzeňské Loosovy interiéry.

Na novém držiteli titulu Evropské dědictví se porotcům líbilo, že spojuje tisíciletou kulturu olomoucké arcidiecéze s doprovodným programem pro laickou i odbornou veřejnost.

Označení Evropské dědictví bude Arcidiecézní muzeum nést ještě nejméně dva roky. Další kolo udílení titulů se bude konat v roce 2017. Instituce už dříve získala „památkářského Oscara“, tedy cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra.