Franz Werfel připomíná sto roků od genocidy Arménů

Svět si letos připomíná sté výročí arménské genocidy. Nakladatelství Vyšehrad proto česky znovu vydává nejslavnější dílo pražského rodáka Franze Werfela, román Čtyřicet dnů, který o masovém vraždění vypráví. Nové vydání šperku světové literatury zároveň upozorňuje na dvě Werfelova jubilea, která taktéž připadají na letošní rok.

Slavného spisovatele připomíná také nová plakátová výstava, kterou si lze prohlédnout v Praze Na Poříčí, na Klárově a u Lužického semináře. Výstavu Franz Werfel slovem i obrazem pořádají manželé Eugen a Zuzana Brikciusovi. Edukační plakáty nechávají vylepovat každý rok, zaměřují se hlavně na autory s židovskými kořeny.

Arménský světec

Letos uplynulo 125 let od Werfelova narození (10. září 1890 v domě naproti pražskému Masarykovu nádraží) a 70 let od jeho smrti (26. srpna 1945 v Kalifornii). Zároveň je tomu sto roků od krvavého masakru Arménů. Čerstvým vydáním románu Čtyřicet dnů nakladatelství Vyšehrad připomíná všechna tato výročí.

Video Franz Werfel v ulicích Prahy
video

Franz Werfel v ulicích Prahy

Podnětem pro napsání románové epopeje Čtyřicet dnů byla pro Werfela v roce 1929 návštěva v damašské továrně na koberce, kde pracovaly zmrzačené a hladové děti arménských uprchlíků. Začal proto sepisovat příběh masakru, kterého se na Arménech dopustila turecká armáda na konci první světové války.

Z rozsáhlého Werflova díla je tento román patrně nejslavnější. Díky němu byl později Werfel v Arménii uctíván téměř jako světec. „Román Čtyřicet dnů je Armény dodnes považovaný za nejvýznamnější dílo na světě,“ říká Zuzana Brikciusová.

Román se zároveň zařadil do dějin literatury 20. století. Čtenáře stále uchvacuje mravní síla příběhu, který líčí hrdinství hloučku špatně vyzbrojených arménských sedláků, kteří dokázali čelit mnohonásobné přesile nepřátel, láká čtenáře nakladatelství Vyšehrad. Z německého originálu knihu přeložil a doslovem opatřil Hanuš Karlach.

Přátelé Kafka a Brod

Jeden z čelných představitelů expresionismu Franz Werfel prožil mládí v Praze, kde začal univerzitní studia i literární činnost. Syn pražského židovského rukavičkáře Rudolfa Werfela a jeho ženy Albiny Werfelové patřil ke generaci pražských Němců, mezi kterými vynikají Franz Kafka a Max Brod, s nimiž se Werfel také přátelil.

V roce 1911 se objevila Werfelova první básnická sbírka Der Weltfreund (Přítel světa), o které Kafka prohlásil, že ho nadšení z básní dohání k nepříčetnosti. Za první světové války byl Werfel nasazen na Východní frontě v Haliči. Později působil v redakci válečných novin ve Vídni. Po skončení války zůstal ve Vídni, kde se seznámil s Almou Mahlerovou, roku 1929 se vzali. Žili většinou ve Vídni a podnikli řadu cest.

Inspirován cestami po východních zemích napsal na počátku třicátých let právě román Čtyřicet dnů. Protože kniha předvídala podobný osud Židů v nadcházející nacistické Evropě, byla v třetí říši zakázána.

V roce 1938 utekl s manželkou Almou před nacismem do Francie, ale již v roce 1940 museli prchat dál. S Almou, spisovatelem Heinrichem Mannem a jeho synovcem, filosofem Golo Mannem, přešli pěšky přes Pyreneje do Španělska a poté odcestovali do USA. V roce 1941 obdržel Werfel americké státní občanství. V témže roce vyšel jeho úspěšný román Píseň o Bernadettě. Za čtyři roky zemřel na infarkt v Beverly Hills.