Fotografie Antona Podstraského

Na fotografiích Antona Podstraského ustrnul život

Realitu reálného socialismu se podařilo zachytit fotografovi Antonu Podstraskému. Snímky z doby normalizace ležely léta ukryté v jeho domácím archivu. Slovenského autora, který zemřel v roce 2007, představuje české veřejnosti poprvé v ucelené prezentaci pražská Leica Gallery.

Podstraský byl v šedesátých letech zaměstnaný ve filmových studiích Slovenského filmu a publikoval filmové fotografie. K dokumentárním snímkům se dostal později, na sklonku pražského jara, a nejvíce fotografií uveřejnil v letech bezprostředně po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. 

Stal se nenápadným pozorovatelem společenské i lidské stagnace a nabídl i obraz posledního stadia reálného socialismu v 80. letech. „Fotit něco takového tehdy znamenalo gesto ,já tohle s vámi hrát nebudu'. To je takové jeho poselství,“ podotkl kurátor Aurel Hrabušický. 

„Čeho si cením, je obrazová metafora. V jednom záběru je celý příběh i s emocí,“ upozorňuje druhý z autorů výstavy Filip Vančo. Podstraského zajímal život, ulice a lidé na okraji společnosti - až se jedním z nich se nakonec sám stal. 

„Byl ve vězení za fotografování, za strhávání politických plakátů, dělal to čistě spontánně. Měl problémy s alkoholem, fotografoval pro sebe a ani to moc publikovatelné nebylo. Jeho život byl dost pohnutý, kdyby nebylo studenta opavské univerzity Mira Miklasa, který zachránil archiv, ani bychom jeho fotografie neviděli,“ vysvětlili kurátoři, proč se Podstraského snímky přestaly v polovině 70. let v novinách objevovat a proč jeho fotografie nebyly veřejnosti příliš známé ani po roce 1989. Fotit nepřestal ani po revoluci, v nové společnosti ale ztratil svoje hlavní téma.

Fotografie Antona Podstraského vystavuje Leica Gallery do 22. listopadu.

Video Události v kultuře
video

Leica Gallery vystavuje Antona Podstraského