Dva unikátní Gočárovy domky snad čeká oprava

Praha - Dva unikátní dřevěné domky architekta Josefa Gočára, které v současnosti stojí v dezolátním stavu na okraji pražské ZOO v Tróji, se pravděpodobně dočkají opravy. Kulturní výbor hlavního města totiž začal tlačit na zastupitele, aby v rozpočtu pro rok 2009 schválili patnáct milionů korun na rekonstrukci této památky. Dřevěné domky chátrají od roku 2002, kdy je zničila povodeň.

„S myšlenkou na obnovu a záchranu Gočárových domků přišla skupina fandů, kteří například stojí za záchranou interiéru kubistické kavárny v Domě U Černé Matky Boží,“ říká k tomu zastupitel hlavního města Filip Dvořák. Dům U Černé Matky Boží patří spolu s Legiobankou mezi známější, kamenné stavby Josefa Gočára.

Původně tři dřevěné domky s bohatou výmalbou v selském stylu vyprojektoval architekt Gočár pro kbelské letiště, které až do konce třicátých let fungovalo jako mezinárodní. V jednom ze dvou domů, které nyní stojí v Tróji, bývala správa letiště a druhý sloužil jako hospoda.

V sedmdesátých letech bývalý ředitel ZOO profesor Veselovský zachránil památky před demolicí tak, že dva domky nechal přemístit z letiště do zahrady. Jeden z domů poté sloužil jako výchovné a vzdělávací centrum, v druhém bydlel vedoucí zahradníků.

Rekonstrukce nebo výstavba replik?

„V tuto chvíli z těch domků zbývá obvodová konstrukce, části střech, krovů, jinak jsou v podstatě v posledním stádiu před dožitím,“ uvedl k jejich současnému stavu Dvořák. Někteří odborníci se proto shodují, že spíše než rekonstrukce domů je na místě výstavba replik. Všechny původní plány se naštěstí dochovaly.

Kromě problému rekonstrukce se diskutujete i to, kde budou domky stát a jaké bude nové jejich nové využití. Jeden z domků by se prý mohl znovu stát vzdělávacím centrem pro děti a mládež a druhý by měl sloužit jako galerijní prostor, myslí si Vít Kahle, mluvčí ZOO. Jan Kněžínek, ředitel odboru památkové péče, má ale na věc jiný názor: „Rád bych doporučil Gočárovy domky postavit za Petřínskou rozhlednu, poněvadž ZOO je sama o sobě tak ohromné lákadlo, že už další lákadla nepotřebuje.“

Pokud pražští zastupitelé nakonec rozpočet pro rok 2009, který s opravou domků bude počítat, schválí, pak ZOO zároveň požádá o dotaci z evropských fondů.