GASK vystavuje iluminaci, jinak nemá důvod k oslavám

Kutná Hora - Návštěvníci Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK) budou moci o nadcházejícím víkendu opět zhlédnout unikátní středověkou iluminaci, kterou hejtmanství získalo na dražbě v Londýně. Galerie ji vystaví spolu s kopií císařské koruny, která je uložena na Karlštejně. Instituce si tak připomene rok od svého otevření. Ke svému výročí si „nadělila“ i personální spory - kurátoři vyzvali v týdnu k odstoupení šéfku GASK Janu Šorfovou. Tvrdí, že nedokázala podat zřetelné stanovisko k obvinění z plagiátorství.

Nedávno zvolená ředitelka instituce čelí podezření z toho, že při zpracovávání projektu, s nímž zvítězila v konkurzu na šéfa GASK, opisovala. „Na základě současné situace v GASK, která poškozuje jméno instituce i jejích zaměstnanců, požadujeme od vás jasné vyvození důsledků,“ stojí v otevřeném dopise, pod nímž jsou podepsáni kurátoři Ondřej Chrobák, Marie Bergmanová, Markéta Vinglerová a vedoucí lektorského centra GASK Ondřej Horák.

Webový portál Artalk.cz nedávno upozornil na nápadnou podobnost projektu Šorfové s prací, se kterou se o místo ředitele pražské Národní galerie ucházela šéfka pražské Galerie Vernon Monika Burian Jourdan. Šorfová tvrdí, že její projekt vznikl nezávisle na projektu Burian, obě však prý spolu v minulosti profesně spolupracovaly a na vedení galerie mají podobný názor.

"Ten materiál nebyl opsán nebo zneužit. V lednu jsem na přípravách na výběrové řízení s Monikou Burian spolupracovala,„ tvrdí Šorfová. “Pak tam ale měly být společně podepsány," namítá historik umění Jiří Fajt.

Případem údajného plagiátorství se už zabývá středočeský krajský úřad. Hejtman David Rath (ČSSD) v pondělí novinářům řekl, že zatím nelze říci, zda se podezření zakládá na pravdě, nebo jde o pomluvu. „Požádali jsme odbor kultury, ať nám k tomu shromáždí všechny potřebné informace včetně nějakého odborného posouzení. Až to budou mít, tak nám to dají a podle závažnosti zjištění budeme pokračovat dál,“ uvedl Rath.

Jenže kurátoři na rozhodnutí kraje čekat nechtějí. V dopise uvádějí, že jejich snaha spolupracovat se Šorfovou na dalších projektech GASK se vyčerpala a že nepovažují za možné ve spolupráci pokračovat. "Ztotožňujeme se tak s názorem docenta Jiřího Fajta a dalších osobností umělecké scény, trváme na vašem odstoupení,„ napsali. Pokud prý Šorfová k celému případu nezaujme odpovídající postoj, dají k 8. květnu, tedy přesně rok poté, kdy byla GASK otevřená, “své pozice k dispozici." 

Rok existence si GASK připomíná od pátku odpoledne do neděle. Po tyto tři dny mají návštěvníci vstup za symbolickou jednu korunu. Kromě vystavení iluminace a kopie císařské koruny jsou připraveny přednášky a workshopy.

0Iluminaci vydražil Středověký kraj na sklonku roku 2009 v Londýně. V Jezuitské koleji, prostorách galerie, byla poprvé vystavena v prosinci téhož roku, kdy ji zhlédly tisíce lidí. Iluminace je běžně uložena v depozitu. Kraj ji vystavil také před rokem, kdy galerie v opravené Jezuitské koleji zahájila provoz.

Kopii císařské koruny pro Středočeský kraj vyrobil šperkař Jiří Urban. Originál byl zhotoven pravděpodobně v roce 962 v Římě. V roce 1355 jím byl korunován Karel IV. Původně byl umístěn na Karlštejně, nyní se ale nachází v klenotnici ve vídeňském Hofburgu, kam ho nechal v době husitských válek odvézt Zikmund Lucemburský.