Bartholomeus Spranger: Epitaf

Bartholomeus Spranger, dvorní malíř císaře Rudolfa II., maloval pro svého panovníka většinou alegoricky a eroticky laděné obrazy pro jeho privátní pokoje. Plátno s výmluvným názvem Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera ze sklonku 16. století je však zcela odlišné od jeho hlavní produkce. Jedná se o typické dílo končící renesance, respektive manýrismu, což je patrné z mnoha typických charakteristik, především ve vyobrazení zmrtvýchvstalého Krista. O životě tvůrce díla, rodině zemřelého malostranského měšťana Mikuláše Müllera a dalších zajímavých detailech obrazu pohovoří kurátorka Anna Zajícová. Cyklus Národní galerie nikdy nezavírá připravil společně s NG v Praze portál ČT24.

Anna Zajícová je kurátorkou pro edukační činnost na Lektorském oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Odborně se zabývá výtvarnou a muzejní pedagogikou (v poslední době např. vzdělávací a popularizační aktivity k výstavě Karel Škréta /1610-1674/. Doba a dílo) a dějinami umění období baroka i současnosti, se zaměřením na oblast křesťanského umění.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera

Tématem dalšího dílu, který v rámci cyklu Národní galerie nikdy nezavírá uvedeme opět v neděli 21. srpna, bude obraz Karla Škréty. Dílo s názvem Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem představí kurátorka Sbírky starého umění NG v Praze Jana Klímová. Všechny předchozí díly naleznete zde.