Antonín Slavíček: Zahradní zeď

Za výjimečným uměleckým dílem se tentokrát vydáváme do Veletržního paláce, do Sbírky moderního a současného umění. Centrem našeho zájmu je nejvýznamnější krajinář přelomu 19. a 20. století Antonín Slavíček a jeho obraz Zahradní zeď. Co se týče námětu a stylu malby, můžeme zde mluvit o impresionistickém díle, protože ale obraz pochází z roku 1902, jedná se spíš o českou parafrázi francouzského impresionismu.

Antonín Slavíček nechtěl být zařazován do žádného směru, vždy dbal na svou individualitu. O typicky slavíčkovských prvcích v malbě, styčných bodech s impresionismem i o detailech, které by Claude Monet takto nenamaloval, pohovoří kurátorka Sbírky umění 19. století NG v Praze Monika Sybolová.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Zahradní zeď
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Zahradní zeď

Monika Sybolová je od roku 1993 externí lektorkou Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze a od roku 2000 kurátorkou pro edukační činnost. Realizovala doprovodné programy k velkým výstavám NG jako Mistr Theodorik, Gotika v západních Čechách a Julius Mařák a jeho žáci. Při dalších výstavách, jako byly Václav Brožík, František Ženíšek, Emil Filla, Mikoláš Aleš, Otakar Lebeda, Piepenhagenové a Joža Uprka, vytvářela v týmu celý doprovodný program včetně interaktivních prostor a pracovních listů. Připravuje vzdělávací programy pro střední školy ve stálých expozicích NG. Specializuje se na dospělé návštěvníky a organizuje Letní týdenní krajinářské dílny pro studenty a dospělé a Jednodenní plenéry.

Seriál Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 13. listopadu. Všechny předešlé díly naleznete zde.